Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tyck till om ny detaljplan för Stadsparkens förskola

Detaljplanen möjliggör förskola i det sydvästra hörnet av stadsparken i centrala Sandviken. En plats som pekats ut som bästa platsen för en central förskola. Lämna dina synpunkter om förslaget senast den 30 april.

Sandviken har behov av förskoleplatser i centralt läge med brett upptagningsområde, så en ny förskola är efterlängtad. Platsen är utkanten av stadsparken, mellan Drömfabriken och höghuset vid Sveavägen 16.

Förskolan placeras så att byggnaden och gården påverkar stadsparken så lite som möjligt och utformas så att den passar in med sin omgivning.

Berätta vad du tycker och tänker om detaljplanen

Välkommen att lämna dina synpunkter på ett fysiskt möte, via e-tjänst eller brev:

  • Öppet Hus 10 april, kl 17-20 i Stadshuset, Odengatan 37, entrén närmast Hyttgatan.
  • Du kan också tycka till digitalt till och med den 30 april

Läs mer, ta del av utredningar och tyck till här

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en juridiskt bindande plan som reglerar användningen av mark och fastigheter inom ett specifikt område. Detaljplanen bestämmer bland annat:

  • Vilken typ av bebyggelse som får byggas
  • Hur marken får användas
  • Vilka grönområden som ska bevaras

Detaljplanen tas fram genom en planprocess där berörda parter har möjlighet att lämna synpunkter. När en detaljplan har vunnit laga kraft gäller den som grund för bygglov och andra tillstånd inom det specifika området.

Läs mer om detaljplaner här

En illustration som visar detaljplaneområdet för Stadsparkens förskola.