Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Stadsparkens förskola

Sandvikens kommun

Planförslaget är på samråd mellan den 1-30 april

Planprocessen är i samrådsfasen.

Fler barn får tillgång till den fina miljön i stadsparken

Förskolan planeras att byggas i den sydvästra delen av Stadsparken i centrala Sandviken. En plats som pekats ut som bästa platsen för en central förskola. Planområdet gränsar mot Drömfabriken i norr, Sveavägen i väster, bostadsfastighet i söder och en gång- och cykelväg i Stadsparken i öster.

Sandviken har behov av förskoleplatser i centralt läge med brett upptagningsområde, så en ny förskola är efterlängtad. Platsen och läget är bra för både barngrupper, föräldrar och pedagoger. Den nya bebyggelsen anses vara nödvändig med avsikt att tillgodose framtida behov på förskoleplatser i Sandvikens kommun.

Möjliggör förskola, gård och parkering

Detaljplanen möjliggör förskola med åtta avdelningar på två våningar och tillhörande gård. Byggnaden lokaliseras till det sydvästra hörnet i Stadsparken och ska bidra till att rama in denna, skapa en välkomnande entré till Stadsparken och ge en ökad trygghet. En positiv effekt av byggnaden är att den kommer fungera som en avskärmning mot trafiken på Sveavägen. I planeringen ingår också ny in- och utfart, parkering, lämnings-/hämtningsytor och lastningsytor.

Förskolan placeras så att byggnaden och gården påverkar stadsparken så lite som möjligt och utformas i samspel med sin omgivning. Sandvikens kommun är beställare av planarbetet och den som genomför framtida byggande.

Skiss som visar hur Stadsparkens förskola skulle kunna se ut.

Planhandlingar

Lämna synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för det fortsatta arbetet. Lämna dem gärna till oss via e-tjänst nedan. Du kan även lämna dem via vgs@sandviken.se och till

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Märk ditt meddelande med: Detaljplan för Stadsparkens förskola

Synpunkter ska ha kommit till oss senast 30 april

Välkommen på samrådsmöte!

Välkommen på Öppet hus den 10 april, kl 17-20 i Stadshuset, Odengatan 37, entrén närmast Hyttgatan. Vi svarar på frågor och tar emot dina synpunkter.

Bakgrund

Detaljplanen är nästa steg efter en förstudie som visar att det är möjligt att utveckla en förskola på platsen. Syftet med planen är att pröva områdets lämplighet för en förskola och hur den ska utformas. Samtidigt tar vi fram ritningar och handlingar för byggprojektet.

Vi frågade invånare och föräldrar med barn i förskola

Under september 2023 frågade vi alla föräldrar med barn i förskola om vad de tycker är viktigt i byggnation av en förskola. Vi har också genomfört en "walk and talk" den 21 september 2023 med ett 30-tal personer som deltog. Vi presenterade arbetet inför byggnation av förskolan och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och få svar.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.