Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lämna synpunkt på en verksamhet

Vi i Sandvikens kommun vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Vad är bra, vad behöver förändras och förbättras?

Du kan ringa, skicka brev, svara här på vår hemsida eller använda den broschyr som finns ute i kommunens verksamheter. Dina synpunkter kommer att registreras, sammanställas och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service.

Lämna din synpunkt, beröm eller klagomål

När du lämnar din synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten kan du välja om du vill vara anonym eller om du ska få återkoppling.

Fyller du i ditt namn och adress eller din e-postadress så skickar vi ett svar på din synpunkt till dig. Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig förvaltning för att få veta vad som händer i frågan.

Din synpunkt kan komma att publiceras på kommunens hemsida. Vid en eventuell publicering kommer synpunkten att göras anonym. Se publicerade synpunkter

Lämna dina synpunkter om verksamheten

Fyll i nedanstående formulär så sänds dina synpunkter till den förvaltning som handlägger verksamheten. OBS! Detta formulär hanteras via e-post och du ska inte använda detta för att göra en anmälan som innehåller känsliga personuppgifter.Kontaktuppgifter
Fyll i ditt namn och dina kontaktuppgifter.
KontaktuppgifterBehandling av personuppgifter

De personuppgifter som du skickar in till oss behöver vi spara och behandla. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som du valt att lämna i formuläret. Behandlingen sker i vår ärendehanteringssystem.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att en arbetsuppgifts i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att sparas tills vidare.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som ansvarar för verksamheten som synpunkten gäller.

Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter samt kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finns på www.sandviken.se/gdpr

Synpunkter registreras som allmänna handlingar. Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tidigare inkomna och hanterade synpunkter

De synpunkter, beröm och klagomål som kommer in till Sandvikens Kommun, är hanterade och inte omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen visas upp på sidan med tidigare synpunkter

Klagomål till andra tillsynsmyndigheter

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller om du tycker att det är allvarliga brister i en verksamhet finns det inom vissa verksamhetsområden andra tillsynsmyndigheter som du kan vända dig till.

Exempel på andra tillsynsmyndigheter

Justitieombudsmannen (JO)

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid handläggning av ett ärende. Att du klagar hos Justitieombudsmannen betyder inte att du också överklagar beslutet.
Läs om JO-anmälan på Justitieombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientnämnden

Om du inte är nöjd med den vård som du fått av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så råder vi dig till att, i första hand prata med den person som har medverkat i behandlingen.

Blir problemet ändå inte löst kan du eller någon närstående kontakta patientnämnden i Region Gävleborg. Nämnden är ett politiskt sammansatt fristående organ inom hälso- och sjukvården. Dess uppgift är att informera om patientens rättigheter, utreda händelser och föreslå lösningar vid konflikter. Nämnden är rådgivande och har inga disciplinära befogenheter.

De kan också hjälpa dig med ansökningar som gäller patientförsäkring och läkemedelsförsäkring om du skadats i samband med undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvård samt tandvård och läkemedel.

Patientnämndens kansli 026-15 65 53
Information om Patientnämnden på Region Gävleborgs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Läs om Inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.
Läs om att lämna uppgifter till Skolinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.