Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Inkomna och hanterade synpunkter

De synpunkter, beröm och klagomål som kommer in till Sandvikens Kommun är allmänna handlingar och tillgängliga för allmänheten. På denna sida visas ärenden som är hanterade och avslutade och inte omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Mer information om att lämna synpunkter