Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vill du hjälpa en medmänniska?

Söker du något värdefullt att göra på din fritid? Hjälp en medmänniska. I Sandvikens kommun finns en rad olika uppdrag som du kan söka.

För dig som vill göra en värdefull insats för dina medmänniskor finns flera uppdrag inom Sandvikens kommun att välja bland. Vissa uppdrag är helt ideella, andra innebär att du får viss ekonomisk ersättning utifrån uppdragets omfattning.

Familjehem

För att hjälpa de barn som, av olika orsaker, inte får den trygghet och stöd de behöver från sina föräldrar söker vi extraföräldrar. Vi söker er som har tid och rum för ett barn för en kortare eller längre tid - tills deras familj fungerar bra igen.

Läs mer om familjehem.

God man

En god man träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter.

Läs mer om att bli god man

Kontaktperson eller kontaktfamilj

Att vara kontaktperson är att ha en vänskaplig relation med en person med funktionsnedsättning eller som av olika sociala skäl behöver extra stöd.

En kontaktfamilj fungerar som en "vanlig" familj som tar emot ett barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden.

Läs mer om kontaktperson och kontaktfamilj för barn eller ungdom.

Läs mer om kontaktperson för person med funktionsnedsättning.

Ledsagare för personer med funktionsnedsättning

En ledsagare fungerar som en slags följeslagare som ska göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att ta sig till och från olika aktiviteter.

Läs mer om ledsagarservice.

Avlösare för anhörig

Personer som vårdar anhöriga i hemmet kan ibland behöva avlastning. Avlösaren är tar tillfälligt över omvårdnaden av den anhörige.

Läs mer om avlösarservice.

Volontär

Som volontär bidrar du med din tid och ditt engagemang och du ställer upp så mycket du själv vill. Du får möjlighet att hjälpa en medmänniska samtidigt som du själv får värdefulla erfarenheter.

Läs mer om volontärarbete på volontärbyrån. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Min Insats

Det finns många barn som behöver en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Du kan läsa mer på hemsidan "Min insats Länk till annan webbplats.".

En äldre kvinna med käpp är på promenad med en yngre kvinna som ledsagare.
Två vänner gör ett hjärta av sina händer.