Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Områden och områdesteam i Spira

Här hittar du information om hur Sandvikens kommun delas in i olika områdesteam.

Sandvikens kommun delades in i tre områden som togs fram utifrån vissa kriterier; jämn fördelning av antal barn, liknande boendeformer och att det finns förskolor, skolor och föreningsliv i samtliga områden

Varje område har ett områdesteam

I respektive område bildar lokala samhällsaktörer, tillsammans med en lokal utvecklingsledare, ett områdesteam vars uppgift är att följa arbetsprocessen med CTC-faserna.

Områdesindelningen kan komma att ändras över tid och vissa mindre orter och små stadsdelar ingår i fördelningen nedan även om de inte nämns. 

Sandviken kommun delas in i område 1, 2 och 3

Spira handlar om barnen och deras uppväxtvillkor. Vårt områdesteam samlar och stöttar lokala samhällsaktörer som på något sätt vill vara med och bidra till en god grund och en stabil framtid för barn och unga i Sandvikens kommun.

Det är områdesteamet som är den lokala arbetsgrupp som utför arbetet och träffas regelbundet. Teamet följer en tydlig struktur för vad, när och hur saker ska göras

Områdesteamet vill samla alla aktörer som arbetar med barn och unga i varje område. Tanken är att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barn och ungas uppväxtvillkor.

Område 1

 • Barrsätra
 • Björksätra
 • Centrum
 • Norrsätra
 • Nya Bruket
 • Stadsparken
 • Vallhov

Vill du eller din organisation vara med i områdesteamet?

Tveka inte på att kontakta den lokala utvecklingsledaren Hampus Haaranen

Område 2

 • Boänge
 • Bredmossen
 • Hedgrind
 • Hedåsen
 • Ingalund
 • Klangberget
 • Kyrkåsen
 • Lassas
 • Lövbacken
 • Nyhem
 • Sandbacka
 • Seestaden
 • Stensätra
 • Svibacka
 • Sätra
 • Västanbyn
 • Örta
 • Östanbyn
 • Östanå

Vill du eller din organisation vara med i områdesteamet?

Tveka inte på att kontakta den centrala utvecklingsledaren Peter Folkesson

Område 3

 • Gysinge
 • Gästrike Hammarby
 • Jäderfors
 • Järbo
 • Kungsgården
 • Storvik
 • Årsunda
 • Åshammar
 • Österfärnebo

Vill du eller din organisation vara med i områdesteamet?

Tveka inte på att kontakta den lokala utvecklingsledaren Helena Johansson