Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Om Spira

Här hittar du information om forskningen bakom Spira, Spiras arbetsprocess, hur Spira skapades och svar på vanliga frågor.

Forskningen bakom Spira

Spira bygger på Communities that Care (CTC), en vetenskapligt framtagen samverkansmodellen som är framforskad i USA. CTC tar vara på engagemanget hos lokalsamhällets aktörer; exempelvis kommunen, bostadsbolag, föreningar, myndigheter, civilsamhälle och boende, för att tillsammans åstadkomma förändring.

Arbetet delas upp i två spår och syftet är att undanröja riskfaktorer, tillsätta skyddsfaktorer och kvalitetssäkra främjande insatser i barns uppväxtmiljöer.

Två spår av CTC

CTC-processen arbetar i två spår, förebyggande och främjande.

Förebyggande arbete

Spiras förebyggande arbete handlar om att förhindra problem innan dem uppstår. Det görs genom att fokusera på orsakerna bakom problem och agera innan dem uppstår. Målet är att undanröja risker och tillsätta skydd i barn och ungdomars olika uppväxtmiljöer, såsom familjen, skolan, närområdet och hos individen/kamraterna.

Främjande arbete

Spiras främjande arbete handlar om att stärka och bibehålla fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos barn och ungdomar. Spira har ett recept för positiv utveckling - den sociala utvecklingsstrategin. Det främjande arbetet och den sociala utvecklingsstrategin är hjärtat av Spiras arbete.

Hur Spira skapades

Ett beslut om att ta stöd i modellen CTC har tagits av kommunfullmäktige. Läs mer om hur det beslutet ledde fram till den stora satsningen Spira.

Vanliga frågor och svar

Hur länge har Spira funnits?

Spiraenheten skapades i maj 2022 och består av fyra personer. Den officiella starten för Spiras arbete med områdesteamen var den 8 september 2022.

Är Spira ett projekt?

Nej, Spira är en satsning som är och kommer vara en naturlig del av Sandvikens kommuns vardagliga verksamhet. Spira är ett långsiktigt arbete som sätter mål och delmål för en 10-års period.

Hur kan man bli en del av Spira?

Precis som vi beskrivit tidigare så vill Spira ta vara på alla engagerade aktörer i samhället. Det finns många sätt att bidra och bli en del av Spiras arbete i kommunen, stort som smått. Ta kontakt med oss på Spiraenheten så hittar vi tillsammans ett sätt för er att bli en del av satsningen.

kontakta spiraenheten

Vad är fördelarna med Spira?

Spira är en samverkansplattform där nätverket ut till andra aktörer som arbetar för barn och ungdomar är en stor fördel. En annan fördel är att de som deltar i Spira pratar samma språk och får verktyg för positiv utveckling bland barn och ungdomar. Som ett plus i kanten så ger Spira möjligheten för verksamheter att kvalitetssäkra det dem gör, som i sin tur, kan vara av fördel när man ansöker om bidrag.