Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Välkommen till områdesteam 1

Björksätra, Vallhov, Norrsätra, Barrsätra, Stadsparken, Nya Bruket, Centrum

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara en central grund för alla barn i Sandvikens kommun. Tillsammans skapar vi en god grund för en stabil framtid.

Välkommen att engagera dig du också!

Här kan du tag del av den senaste informationen om Spiras arbete i område 1. Områdesteamets arbete sammanfattas i två olika dokument. Områdesprofilen är en nulägesbeskrivning av områdets behov och handlingsplanen är en beskrivning av hur områdesteamet ska arbeta framåt för att möta dessa behov. Dokumenten finns för dig att tag del utav här nedanför.

Områdesteamet

Områdesteamet i område 1 är en arbetsgrupp som utför det operativa arbetet i området. Teamet träffas regelbundet och vi följer CTC-processen för vad, när och hur saker ska göras.

Områdesteamet vill samla alla aktörer som möter barn och unga i vårt område. Vi utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barn och ungas uppväxtvillkor. Ta kontakt med oss för att se hur just du kan bidra!

Vilka arbetar i teamet?

Totalt är vi ca 30 personer i teamet som representerar följande verksamheter:

 • IOGT-NTO
 • Sandvikenhus
 • Rapatac
 • Rädda Barnen
 • Kultur- och Fritidsförvaltningen (Sandvikens kommun)
  • Biblioteket
  • Fritidsenheten
 • Sandvikens IF/Framsteget
 • Göranssonska skolan
 • Göranssonska stiftelsen
 • Kunskapsförvaltningen (Sandvikens kommun)
  • Bessemerskolan
  • Murgårdsskolan
  • Norrsätraskolan
  • Björksätraskolan
  • Smassens förskola
  • Kulturförskolan flygande draken
  • Öppna förskolan
 • Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (Sandvikens kommun)
  • Fältverksamheten
  • Ekonomienheten
  • Familjecentralen
 • Polisen
 • Kvinnojouren Sandviken och Tjejjouren Vilja

Vill du vara en del av teamet?

Vill du eller din verksamhet veta mer om hur ni kan bidra och bli en del av områdesteamet?

Ta kontakt med den lokala utvecklingsledaren Hampus Haaranen via e-post: spira@sandviken.se eller via Medborgarservice på tel: 026-24 00 00.

Alla kan bidra med någonting, vi gör varandra bättre!