Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Spira - Vår stora satsning för barn och unga

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara en central grund för alla barn och unga i Sandviken.

Med forskning som utgångspunkt skapar aktörer som kommun, bostadsbolag, föreningar, polis och civilsamhälle tillsammans med boende en positiv levnadsmiljö där den sociala utvecklingen främjas och riskfaktorer undanröjs.

Tillsammans skapar vi en god grund för en stabil framtid

Om Spira

Satsning grundas på den forskningsbaserade samverkansmodellen, Communities that Care (CTC) som engagerar lokalsamhället för att tillsammans göra skillnad.

Områden och områdesteam

Sandvikens kommun delas in i tre områden, i respektive område bildar lokala samhällsaktörer, tillsammans med en lokal utvecklingsledare, ett områdesteam.

Kontakt

Läs mer om Spiraenheten och hur du kan ta kontakt om du har några funderingar.