Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Hur Spira skapades

Här hittar du information om kommunens beslut som ledde fram till Spira.

Sandvikens kommun har utmaningar för barn och unga med bland annat; ojämna uppväxtvillkor, låga skolresultat, att skapa tillhörighet och framtidstro.

Grundtanken är att det är alla samhällsmedborgares ansvar att arbeta för en positiv levnadsmiljö. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 därför om att ta stöd i modellen Communities that Care (CTC).

Varför valdes just CTC-modellen?

Sandvikens kommun letade efter ett vetenskapligt grundat system för förebyggande åtgärder på lång sikt. Malmö Stad använder CTC och modellen har visats vara effektiv i det förebyggande arbetet för ett tryggare samhälle för barn och unga.

CTC presenterades som ett förslag till kommunfullmäktige där beslutet togs att systemet skulle införas i Sandviken. I och med det så inleddes ett samarbete mellan Malmö Stad och Sandvikens kommun för utbildning och stöttning i införandet av CTC.

Läs mer om CTC

Från CTC till Spira

När arbetet med CTC drog igång insåg man att i arbetet med barn och unga så kan man komma att beröra områden som inte har någon direkt koppling till CTC-modellen. Man valde därför att jobba fram ett bredare och öppnare namn för kommunens satsning och det resulterade i namnet Spira. Spira är en långsiktig och hållbar plan för alla barn i Sandvikens kommun.

Utbildas av Malmö Stad

Malmö Stad var först i Sverige med att etablera CTC och äger därför rättigheterna till modellen. Sandviken köper CTC-modellen av Malmö Stad där utbildning och hjälp med implementeringen ingår. Du kan se och följa Malmös arbete genom att besöka deras hemsida.

CTC Tillsammans för goda uppväxtvillkor (länk till malmo.se)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.