Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Föreningsstöd

I Sandvikens kommun finns goda möjligheter för föreningar och arrangörer att få stöd till offentliga evenemang och föreningsverksamhet.

E-postutskick

Få tips och information om hur din förening kan söka stöd till projekt, evenemang, investeringar och årlig verksamhet.
Anmälan E-postutskick

Sandvikens Kommun, föreningsstöd

Följande ekonomiska bidrag finns att söka från Kultur- och fritidsförvaltningen, Sandvikens Kommun.

Kontantstöd

Kontantstöd kan sökas av föreningar i Sandvikens kommun inför kommande verksamhetsår. Föreningen måste vara registrerad i Sandvikens Kommuns föreningsregister. Startbidrag ges inte till nybildade föreningar.

Föreningen ska i sin ansökan inkomma med följande uppgifter:

 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 • Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.
 • Resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsår.
 • Revisionsberättelse för senaste verksamhetsår.

Ansökan sker senast 1 september.

Investeringsstöd

Stöd till inköp eller byggnation. Kultur-och fritidsförvaltningen kan delfinansiera en investering på en föreningsägd anläggning eller inköp av betydelsefull utrustning. 

Ansökningar behandlas löpande under året.

Evenemangsstöd

Ekonomiskt stöd till offentliga evenemang av intresse för en bred allmänhet. Evenemanget ska ge Sandvikens invånare och besökare möjlighet att skapa och uppleva olika konstformer: musik, teater, bildkonst, dans, film, litterarur med mera.

Kultur- och Fritidsförvaltningen kan även bidra med rådgivning och förmedling av kontakter till samarbetspartners.

Ansökningar behandlas löpande under året. Stödet kan även vara i form av ett förlustbidrag.

Läger

Stöd till förening som genomför lägerverksamhet.

Ansökningar behandlas löpande under året av Fritidsenheten.
Kontakt - Fritidsenheten

Lokaler och planer

Föreningar kan hyra lokaler till subventionerad (lägre) kostnad via Bokningscentralen på Jernvallen.
Bokning av lokaler och planer

Vem kan söka stöd?

Information om vilka föreningar som kan söka stöd från Sandvikens kommun finns nedan.
Policy för föreningsstöd
PDF
(pdf, 84.9 kB)Regler och riktlinjer för föreningsstödPDF (pdf, 102.6 kB)

Sandvikens kommun, stöd till arrangörer

Informationskontoret och Turismenheten kan ge stöd, rådgivning och hjälp med information och marknadsföring av planerade evenemang.
För aktörer/arrangörer

Stipendier och fonder

I Sandvikens kommun finns även möjlighet att söka bidrag från fonder och stiftelser som administreras av Sandvikens kommun, samt stöd av privata stiftelser som Göranssonska stiftelsen, Lars Bucans kulturstiftelse och Gunvor Göranssons kulturstiftelse.
Stipendier, fonder och utmärkelser

Servicedeklaration för föreningsstöd

Det kommunala föreningsstödet syftar till att stödja föreningslivet och därmed skapa möjlighet till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi prioriterar ungdomsverksamhet och vårt motto är enkla och rättvisa stödformer, som stimulerar till nytänkande.

Vi lovar/ansvarar för:

 • Att det finns möjlighet till stöd vid bidragsansökan
 • Att våra ansökningsblanketter för bidrag hanteras som e-post
 • Att en gång per år informera om bidragsregler och de olika ansökningsperioderna
 • Dialog med föreningslivet samt att vi är lyhörda för förändringar
 • Att vi är tillgängliga för föreningsbesök

Vi har följande stödformer:

 • Kontantstöd
 • Evenemangsstöd
 • Investeringsstöd
 • Stöd till studieförbund

Vi vill veta vad du tycker:

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar inom 10 dagar. Skicka in din synpunkt via webformuläret på vår hemsida www.sandviken.selänk till annan webbplats eller kontakta Medborgarservice 026-24 00 00.

Föreningsutskottet

Kultur- och fritidsnämnden har utsett föreningsutskottet att besluta i föreningsstödfrågor. Utskottet sammanträder fortlöpande under året.

Föreningsutskottet består av:

 • Ulf Gillström (S) ordförande
 • Maria Persson (C)
 • David de La Rosa (M)
 • Andreas Almén (S) ersättare
 • Mats Westergren (SD) ersättare
 • Birgitta Johansson (S) ersättare

Kontaktuppgifter

Kulturenheten och Fritidsenheten inom Sandvikens Kommun ger stöd till och samarbetar med föreningar och studieförbund för att utveckla Sandvikens kultur- och fritidsliv.

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare av föreningsstöd.

Kulturenheten

Marcus Strand
Enhetschef
026-24 00 00
marcus.strand@sandviken.se

Lina Högberg
Administratör
026-24 00 00
lina.hogberg@sandviken.se

Fritidsenheten

Niklas Bergdahl
Enhetschef
026-24 00 00
niklas.bergdahl@sandviken.se

Erik Vilhelmsson
Fritidssamordnare
026-24 00 00
erik.vilhelmsson@sandviken.se

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-03-06
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se