Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Föreningsstöd

Föreningar i Sandvikens Kommun kan söka ekonomiskt stöd för att genomföra verksamhet och evenemang, samt för investeringar i egna lokaler.

Dessa stöd finns att söka från Sandvikens Kommun:

Kontantstöd

Stöd till föreningar inför kommande verksamhetsår. Startbidrag ges inte till nybildade föreningar.

Ansökan sker senast 1 september.

Investeringsstöd

Stöd till inköp eller byggnation. Kommunen kan delfinansiera en investering på en föreningsägd anläggning eller inköp av betydelsefull utrustning. 

Ansökningar behandlas löpande under året.

Evenemangsstöd

Stöd till förening som genomför ett offentligt evenemang av intresse för en bred allmänhet.

Hit hör konserter, utställningar och mästerskapstävlingar. Stödet kan även vara i form av förlustgaranti.

Ansökningar behandlas löpande under året.

Läger

Stöd till förening som ska genomföra lägerverksamhet.

Ansökningar behandlas löpande under året av Fritidsenheten.
Kontakt - Fritidsenheten

Lokaler och planer

Föreningar kan hyra lokaler till subventionerad (lägre) kostnad via Bokningscentralen på Jernvallen.
Bokning av lokaler och planer

Vem kan söka stöd?

Information om vilka föreningar som kan söka stöd hittar du i dokumenten nedan.

Stipendier och fonder

Inom Sandvikens kommun finns även möjlighet att ansöka om olika typer av stipendier och fonder.
Stipendier, fonder och utmärkelser

Servicedeklaration för föreningsstöd

Det kommunala föreningsstödet syftar till att stödja föreningslivet och därmed skapa möjlighet till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi prioriterar ungdomsverksamhet och vårt motto är enkla och rättvisa stödformer, som stimulerar till nytänkande.

Vi lovar/ansvarar för:

 • Att det finns möjlighet till stöd vid bidragsansökan
 • Att våra ansökningsblanketter för bidrag hanteras som e-post
 • Att en gång per år informera om bidragsregler och de olika ansökningsperioderna
 • Dialog med föreningslivet samt att vi är lyhörda för förändringar
 • Att vi är tillgängliga för föreningsbesök

Vi har följande stödformer:

 • Kontantstöd
 • Evenemangsstöd
 • Investeringsstöd
 • Stöd till studieförbund

Vi vill veta vad du tycker:

Du kan lämna synpunkter på kommunens tjänster och få svar inom 10 dagar. Skicka in din synpunkt via webformuläret på vår hemsida www.sandviken.selänk till annan webbplats eller kontakta Medborgarservice 026-24 00 00.

Föreningsutskottet

Kultur- och fritidsnämnden har utsett föreningsutskottet att besluta i föreningsstödfrågor. Utskottet sammanträder fortlöpande under året.

Föreningsutskottet består av:

 • Birgitta Johansson (S) ordförande
 • Andreas Almén (S)
 • Bo Wadström (M)
 • Jonny Bratberg (M) ersättare
 • Elisabeth Blomgren (MP) ersättare
 • Lars Holst (S) ersättare

Kontaktuppgifter

Kulturenheten och Fritidsenheten inom Sandvikens Kommun ger stöd till och samarbetar med föreningar och studieförbund för att utveckla Sandvikens kultur- och fritidsliv.

Här hittar du kontaktuppgifter till handläggare av föreningsstöd.

Kulturenheten

Marcus Strand
Enhetschef
026-24 00 00
marcus.strand@sandviken.se

Lina Högberg
Administratör
026-24 00 00
lina.hogberg@sandviken.se

Fritidsenheten

Niklas Bergdahl
Enhetschef
026-24 00 00
niklas.bergdahl@sandviken.se

Erik Vilhelmsson
Fritidssamordnare
026-24 00 00
erik.vilhelmsson@sandviken.se

Sidan uppdaterad: 2018-02-07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se