Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kultursponsring

Kultursponsring är en del av Sandvikens Kommuns kommunikation och ett sätt att stärka kommunens varumärke som kulturkommun. Avtal ingås med aktörer som har en positiv image och en verksamhet som ligger i linje med Vision 2025.

Riktlinjer för kultursponsring

Kravet för kultursponsring är att det främjar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, lockar kommunmedborgarna att ta del av detta och synliggör varumärket Sandviken som kulturkommun.

Kultursponsring kan även ges till verksamheter eller enstaka evenemang som i sin utformning synliggör ”Sandviken” via genomslag i ”riks- och regionmedia”.

Om det via föreningen eller enstaka företrädares agerade skapas negativ publicitet som vållar varumärket ”Sandviken” skada, kan avtalet hävas och föreningen bli återbetalningsskyldig.

Ansök om kultursponsring 2020

Kultursponsring beslutas och hanteras av Kultur- och fritidsnämnden. Ansökan är offentlig handling och du kontaktas senast två veckor efter din ansökan.

Sista dag för ansökan är 15 januari 2020. Beslut om kultursponsring tas av kultur- och fritidsnämnden i februari 2020.

Kultursponsring 2019

Sandvikens Kommun har under 2019 ingått avtal med följande aktörer:

  • Bangen Jazz & Blues, 110 000 kronor
  • Sandvikens Symfoniorkester, 80 000 kronor
  • Sandviken Big Band, 80 000 kronor
  • Sandvikens Kammarmusikfestival, 30 000 kronor
  • Musik i Bruksmiljö, 15 000 kronor
  • Alternativfesten, 15 000 kronor
  • JV Musik & Teater, 10 000
  • Ecke Hedbergs konstnärshem Tallbo, 10 000 kronor

Totalt belopp som fördelats till kultursponsring: 350 000 kronor.

Sidan uppdaterad: 2019-12-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se