Kultursponsring

Kultursponsring är en del av Sandvikens Kommuns kommunikation och ett sätt att stärka kommunens varumärke som kulturkommun.

Riktlinjer för kultursponsring

Kravet för kultursponsring är att det främjar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet, lockar kommunmedborgarna att ta del av detta och synliggör varumärket Sandviken som kulturkommun.

Kultursponsring kan även ges till verksamheter eller enstaka evenemang som i sin utformning synliggör ”Sandviken” via genomslag i ”riks- och regionmedia”.

Om det via föreningen eller enstaka företrädares agerade skapas negativ publicitet som vållar varumärket ”Sandviken” skada, kan avtalet hävas och föreningen bli återbetalningsskyldig.

Ansök om kultursponsring 2021

Kultursponsring beslutas och hanteras av Kultur- och fritidsnämnden. Ansökan är offentlig handling och du kontaktas senast två veckor efter din ansökan.

Sista dag för ansökan är 11 januari 2021. Beslut om kultursponsring tas av kultur- och fritidsnämnden i februari 2021.

Kultursponsring 2020

Sandvikens Kommun ingick under 2020 avtal med följande aktörer:

  • Bangen Jazz & Blues, 110 000 kronor
  • Sandviken Big Band, 110 000 kronor
  • Sandvikens Symfoniorkester, 80 000 kronor
  • Sandvikens Kammarmusikfestival, 25 000 kronor
  • Galleri Lars Palm, 15 000 kronor
  • Stig Sjödin Sällskapet, 10 000 kronor

Totalt fördelades 350 000 kronor till kultursponsring år 2020.