Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kulturlöftet

Alla barn har rätt till kultur – både upplevelser och eget skapande. Kulturlöftet innebär att alla barn i Sandvikens kommun garanteras professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande 1-2 gånger per läsår.

Kulturlöftet är en gemensam överenskommelse mellan kunskapsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9. Utbudet bokas av pedagoger och genomförs under tiden barnen är i förskola och grundskola. Vill du veta vilket utbud ditt barn får ta del av den här terminen så finns mer information under varje årskurs.

För frågor och funderingar, kontakta:
Emilia Boholm, kultursamordnare
026 - 24 11 79
emilia.boholm@sandviken.se

Följ gärna Kulturlöftet på instagram:

Instagram

Förskola

Grundutbud

Varje förskola tar del av ett av utbuden läsåret 22.

Musikföreställning - Adjö, herr Muffin

En föreställning med Skottes musikteater där vi får bekanta oss med Herr Muffin som tänker tillbaka på livet han levt, men även höra oro och sorg från den lilla flickan som kallar Herr Muffin för sin.

En finstämd och kärleksfull berättelse om livet och döden med nykomponerad musik och poetiska sånger som följer oss genom föreställningen.

Barn har många frågor, vissa svårare att besvara än andra. Adjö, Herr Muffin är en ofta rekommenderad historia att prata om då frågorna handlar om döden.

Föreställningen spelas med stödtecken, TAKK.

När: Höstterminen 2022


Musiksaga

Linda Kastemyr, sång- och rytmiklärare, kommer till förskolan med en musiksaga.

Mer information kommer.

När: Höstterminen 2022


Litteraturprojekt - Förskolan

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Under läsåret 22/23 erbjuder vi det Södra förskoleområdet ett fördjupningsarbete utifrån Trampolinmodellen. Tider och upplägg görs i överrenskommelse med berörda pedagoger.

När: Läsåret 22/23

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Sagoviken

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Vi bjuder in förskolegrupper till Trampolins öppna verksamhet Sagoviken. I våra inbjudande lokaler upptäcker vi sagoskatten tillsammans med älvorna. Vi leker, skapar, sjunger och berättar.

När: Läsåret 22/23

 

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2022

 

Förskoleklass

Grundutbud

Bokskola

Välkommen på bokskola! Här får barnen lära sig att låna och registrera sig för sitt första egna lånekort. I slutet av bokskolan får klassen möjlighet att låna böcker och barnen får även varsin bokgåva.

När: Höstterminen 2022


Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen.

När: Vårterminen 2023


Fördjupning - Stråk och språk

Barnen kommer få sjunga, ramsa, dansa och göra roliga saker med fioler. Varje vecka får eleverna träffa fyra pedagoger från Kulturskolan.

Projektets syfte är att genom musik och rytm stärka barnens språkutveckling, självförtroende och känslan av delaktighet. De lär sig att ta plats och göra sin röst hörd och stärker sin självkänsla genom musiken. I de kommuner man har provat liknande projekt har man kunnat se resultat som bättre måluppfyllelse i skola, stärkt självkänsla och självförtroende hos barnen, ett utvecklat språk och bättre koncentrationsförmåga.

När: Läsåret 22/23

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2022

Åk 1

Grundutbud

Dans i skolan

Kulturskolan erbjuder alla elever i årskurs 1 och grundsärskolans lågstadium dans i skolan!

Dansen har stor betydelse för barn och unga när det gäller att stärka den egna identiteten, kroppskännedom och social samverkan. Genom dansen får barn och unga även mötas över språkgränserna.

Vid danstillfällena kommer vi att arbeta med att möta dansen både som uttrycksform men även som verktyg i relation till de dagliga skolämnena.

Eleverna får möjlighet att gestalta olika teman så som - former, nivåer, hastigheter, rörelsekvalitéer med mera. Vi tränar även koordination, styrka, smidighet, rytmik, uttryck och avslappning. Elevernas kreativitet och spontana rörelser tas tillvara och barnen kanske möts på ett för dem nytt sätt. Här ges även möjligheten att utforska sin självständighet likväl som samarbetsförmåga. Genom de olika teman är vår förhoppning att du som lärare och elev ska ha möjlighet att kunna koppla områdena till det dagliga arbetet i skolan.

Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna fylla rummet av dansglädje!

När: Höstterminen 2022


Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen

När: Vårterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2022

Åk 2

Grundutbud

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Höstterminen 2022


Tvåornas kör

Tvåornas kör är ett körprojekt som riktar sig till alla elever i årskurs 2 i Sandvikens kommun.

Under tre tillfällen på en termin kommer sångpedagogerna ut till ert klassrum och sjunger tillsammans med barnen. Innan besöken får klasserna veta vilka sånger de ska öva på till just det tillfället. Mellan besöken fortsätter klasserna att öva själva och vid det sista besöket sjungs hela programmet igenom.

Terminen avslutas med en gemensam konsert! Ca 230 barn sjunger sångerna ihop med musiker och solister från Kulturskolan. Tillsammans skapar vi en hejdundrande musikfest där alla får känna sig delaktiga.

När: Höstterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2022

Åk 3

Grundutbud

Författarbesök med Jo Salmson

Alla elever i åk 3 kommer i oktober att få träffa författaren Jo Salmson som är en pseudonym. Egentligen heter författaren Catharina Wrååk. Jo har skrivit ett 30-tal böcker och är mest känd för sina fantasyserier för yngre samt den lättlästa serien Hjälp! som handlar om 3 klasskompisar som alltid hamnar i olustiga situationer. Hon har även skrivit några faktaböcker om rymden. Just nu är hon väldigt aktuell med serien Odjuret i borgen där vi får följa Nijko och hans vänner.

Varje klass får en bunt med Jo´s böcker utskickade i början av september. Det är bra om ni avsätter tid för läsning av böckerna så får ni ut mer av besöket. Låt eleverna läsa själva och läs några som högläsning. Ni får gärna förbereda några frågor inför besöket. Vi lämnar dock inga garantier för att alla frågor kommer att hinnas med.

När: Höstterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Stadsvandring tema lokalhistoria

Hur har det sett ut i staden? Vad har hänt på olika platser? Vilka badregler gällde i badhuset? Under stadsvandringen i centrala Sandviken med Arkiv Gävleborg får eleverna svar på dessa frågor och lär sig mer om vår lokala historia via olika källor.

Under stadsvandringen visar vi fotografier från förr av platser vi besöker och jämför med det vi ser. Vi tittar även i andra källor från arkivet som berättar om stadslivet tidigare. Eleverna får träna på att studera likheter och skillnader i stadsmiljön förr och nu.

Eleverna kommer att få vara aktiva med några enklare uppgifter under vandringen.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 22/23 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)


TILLVAL - Spela blåsorkester

I höst har ni möjlighet att spela blåsorkester. Vi spelar tillsammans där varje barn är en del i en musikalisk helhet. Vi tränar samspel, lyssnande och delar en gemensam upplevelse. Det finns möjlighet att avsluta med en konsert som klassen själva bjuder in till.

När: Läsåret 22/23


TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2022

Åk 4

Grundutbud

LIV - en science fiction komedi (Jubileumsföreställning)

Kulturcentrum firar 10 år och bjuder därför in alla i årskurs 4 till en extra jubileumsföreställning!

På en avlägsen planet i ett annat solsystem har invånarna levt slut på planetens resurser och måste lämna den för att hitta en ny. De har tagit sikte på jorden, med planen att infiltrera och ta över planeten. Det är bara ett problem – utomjordingarna är så olika jordens invånare att de inte ens begriper om det är människor, svampar eller jättebläckfiskar som de ska försöka efterlikna.

Följ med på en rymdfärd mot jorden och möt utomjordingar som efter bästa förmåga försöker imitera hur människor och andra varelser ser ut, pratar och rör sig. Som infiltrerar och försöker smälta in, med varierande resultat. Den artbaserade pakten luckras sakta upp och fler och fler ställer sig frågan: vad betyder egentligen gemenskap?

När: Höstterminen 2022


Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Spela blåsorkester

I höst har ni möjlighet att spela blåsorkester. Vi spelar tillsammans där varje barn är en del i en musikalisk helhet. Vi tränar samspel, lyssnande och delar en gemensam upplevelse. Det finns möjlighet att avsluta med en konsert som klassen själva bjuder in till.

När: Läsåret 22/23


TILLVAL - Gitarrklass

Vid tre tillfällen träffar eleverna i halvklass Kulturskolans gitarrpedagoger för att jobba med musicerande, musikens verktyg och dess funktion med gitarren som utgångspunkt. Vi kommer att spela:

 • enkla melodier
 • ackompanjemang
 • ensemble

Eleverna får stifta bekantskap med olika sorters akustiska gitarrer och grundläggande musikaliska termer.

När: Läsåret 22/23


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023

 

TILLVAL - Litteraturlabbet

Upplev och utforska Litteraturlabbet på Trampolin.

Vi tar er med på en utforskande workshop som inbjuder till lek, skapande och berättande.

Hur kan en råttas långa svans få fart på skrivlusten?

Det får ni veta i Litteraturlabbet. Under ledning av laboratorieråttorna professor Ratz och assistent Råtzilla utforskar vi dramaturgikurvan med lustfyllda litteraturlaborationer.

Kan man skapa karaktärer med ett klädrace? Hur upptäcker man intressanta miljöer med hjälp av kroppens alla sinnen? Vad är en ordskapelse och vad ska man ha den till?

Genom estetiska uttryckssätt laborerar vi med ord, bokstäver, bilder, film, föremål m.m.

När: Läsåret 22/23

Åk 5

Grundutbud

SKAPANDE SKOLA - Barnkonventionen genom drama

I det här projektet använder vi Barnkonventionen som
utgångspunkt och erbjuder dramapass där vi fokuserar på utvalda artiklar. Artiklarnas innehåll lyfts med hjälp av dramapedagogiska metoder som processdrama, forumteater, rollspel och improvisation. Genom att tillsammans med eleverna gestalta en grundberättelse där olika dilemman
uppstår, får eleverna göra olika etiska ställningstaganden med hjälp av estetiska lärprocesser.

Projektet drivs av dramapedagogerna Katarzyna Jankowska och Linda Kärki från DramMera.

När: Läsåret 22/23


Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Höstterminen 2022

 

Litteraturprojekt - Bubblan

Vi bjuder in till en spännande förmiddag på Kulturcentrum i höstens nya litteraturprojekt Bubblan, där vi utgår från Siri Pettersens bok med samma namn. Projektet är ett samarbete mellan litteraturhus, kulturskola, konsthall och bibliotek och syftet är att stimulera elevernas läslust och läsförståelse genom högläsning, drama, musik, dans och eget skapande.

Någon vecka innan besöket kommer vi att skicka ut ett brev som vi vill att ni läser i klassen innan ni kommer till oss. Vi har sett att upplevelsen här på Kulturcentrum blir mycket bättre med en viss förförståelse.

Efter besöket finns möjligheter att fortsätta arbetet i klassrummet. Varje klass kommer att få ett exemplar av boken Bubblan, samt en handledning med förslag på fler uppdrag som är kopplade till skolans läroplan. Läsningen är naturligtvis frivillig, men vår förhoppning är att så många som möjligt vill fortsätta arbetet på skolan, och att eleverna vill höra hela den spännande berättelsen.

Läs mer om boken på förlagets hemsida: Bubblan av Siri Pettersen Länk till annan webbplats.

När: Höstterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Rockbandet

Rockbandet är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 5 och 6. Under två förmiddagar får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig 1-2 låtar på trummor, bas, gitarr, piano och sång. Varje tillfälle avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i ett band.

Pedagogiska mål (utifrån läroplanen i musik för grundskolan årskurs 4-6):
* Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform inom rock-genren
* Gehörsspel/imitation
* Musikframförande
* Byggstenar så som vers, refräng, tempo och rytm.

När: Höstterminen 2022


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023


TILLVAL - Litteraturlabbet

Upplev och utforska Litteraturlabbet på Trampolin.

Vi tar er med på en utforskande workshop som inbjuder till lek, skapande och berättande.

Hur kan en råttas långa svans få fart på skrivlusten?

Det får ni veta i Litteraturlabbet. Under ledning av laboratorieråttorna professor Ratz och assistent Råtzilla utforskar vi dramaturgikurvan med lustfyllda litteraturlaborationer.

Kan man skapa karaktärer med ett klädrace? Hur upptäcker man intressanta miljöer med hjälp av kroppens alla sinnen? Vad är en ordskapelse och vad ska man ha den till?

Genom estetiska uttryckssätt laborerar vi med ord, bokstäver, bilder, film, föremål m.m.

När: Läsåret 22/23

Åk 6

Grundutbud

Möt konsten

Konsthallen visar utställningar av olika konstnärer. Välkommen in i en värld av måleri, skulptur, grafik, foto eller installation.

Vår konstpedagog tar emot er och tar er in i konstens värld. Vi utgår från elevernas upplevelse när vi ger oss in i den i den aktuella utställningen. Vad det sedan tar vägen varierar med vilken utställning det är.

När: Höstterminen 2022


Skolbio

Alla elever i åk 6 och grundsärskolans högstadium får gå på bio på Biografen Grand!

Precis som tidigare år kommer eleverna att få vara med och välja film. En referensgrupp bestående av filmkonsulent, ungdomsbibliotekarie, biografägare och kultursamordnare har valt ut fem filmer som eleverna kan välja mellan. En länk med valformulär och kort information och trailers till varje film kommer att skickas ut till ansvariga lärare i början av höstterminen. Det är därför bra om ni redan i början av terminen går in och bekräftar er tid och fyller i kontaktuppgifter så att vi vet vem vi ska skicka länken till.

Vill ni redan nu planera ett arbete med filmen efter besöket så har Svenska Filminstitutet en filmhandledning som kan användas till alla filmer. Där finns många bra tips på vad man kan tänka på:
Alla filmers filmhandledning Länk till annan webbplats.

När: Höstterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Rockbandet

Rockbandet är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 5 och 6. Under två förmiddagar får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig 1-2 låtar på trummor, bas, gitarr, piano och sång. Varje tillfälle avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i ett band.

Pedagogiska mål (utifrån läroplanen i musik för grundskolan årskurs 4-6):
* Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform inom rock-genren
* Gehörsspel/imitation
* Musikframförande
* Byggstenar så som vers, refräng, tempo och rytm.

När: Höstterminen 2022


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023


TILLVAL - Litteraturlabbet

Upplev och utforska Litteraturlabbet på Trampolin.

Vi tar er med på en utforskande workshop som inbjuder till lek, skapande och berättande.

Hur kan en råttas långa svans få fart på skrivlusten?

Det får ni veta i Litteraturlabbet. Under ledning av laboratorieråttorna professor Ratz och assistent Råtzilla utforskar vi dramaturgikurvan med lustfyllda litteraturlaborationer.

Kan man skapa karaktärer med ett klädrace? Hur upptäcker man intressanta miljöer med hjälp av kroppens alla sinnen? Vad är en ordskapelse och vad ska man ha den till?

Genom estetiska uttryckssätt laborerar vi med ord, bokstäver, bilder, film, föremål m.m.

När: Läsåret 22/23

Åk 7

Grundutbud

Varje åk 7-klass tar del av ett av scenkonst-utbuden läsåret 22/23.

Teater - Saker vi äter när ingen ser på

Föreställningen Saker vi äter när ingen ser på vill nyfiket, med humor och med största uppriktiga allvar undersöka vår relation till mat. Det ensamma ätandet är livsnödvändigt men kan samtidigt vara hämningslöst, skamfyllt och tröstande. Det vi stoppar i oss när ingen ser på är inte bara relationen mellan hand och mun utan också mellan oss själva och samhället, mellan vår kropp och vår hjärna, mellan svält och proppmätt och mellan prestation och samvete. I det till synes enkla och igenkännbara ryms berättelser om vilka vi kanske skäms för att vi är, vilka vi är i hemlighet och vilka vi vill vara.

Saker vi äter när ingen ser på är en blandning mellan matshow och middagsbjudning – en fysisk, färgglad och associativ skam- och njutningskarneval genom våra allra mest hemliga rum.

När: Höstterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 22/23


TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 22/23 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)


TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael, legitimerad musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 22/23


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023

Åk 8

Grundutbud

Varje klass tar del av ett av scenkonstutbuden läsåret 22/23.

Dansföreställning - BRITA

BRITA är en levande föreställning baserad och inspirerad av säger och sagor om den starkaste kvinnan på bruket -Dal Brita!

I en sprakande hyllning till kraftkvinnor från då och nu med fartfylld akrobatisk dans till medryckande musik bjuder vi in publiken till en wrestling match de sent ska glömma.

Hur stark får en kvinna vara? Är en kvinnas styrka begränsad efter sekler av former och strukturer? Hur bryter vi oss ur en kultur av förvrängda ideal? Vad är femininitet och hur skulle kvinnans verklighet se ut om mallar aldrig formats och gränser aldrig dragits? Dansföreställningen ’BRITA’ bjuder in till en verklighet där kvinnor inte brottas för att de måste -utan för att de vill. Ett parallellt universum där kvinnor får vara allt de kan vara, utan begräsningar av normer, strukturer, filter eller ideal. Med yvig dans, kraftfull wrestling och svängig ”Folktronic” suddas gränserna ut och ger utrymme för fullständig råstyrka. En fysisk hyllning till den kvinnliga urkraften. Ett sceneri av färskpressad ’Girl Power’, där dansarna bryter ner ordet `feminin´ med råhet och bygger upp det med versaler av muskler, svett och pondus.

När: Höstterminen 2022


Inför Litteraturprojekt - Korridorer

Litteraturprojektet ”Korridorer - vad gömmer sig bakom dörren?” inspireras av boken "Korridorer : 12 noveller om högstadiet" skriven av författarna Moa Eriksson Sandberg och Ester Roxberg.

Årets litteraturprojekt kommer att vara uppdelat i två delar. Under höstterminen kommer samtliga klasser ha en förberedande workshop i klassrummet. På vårterminen kommer eleverna få en upplevelse kopplat till projektet på Kulturcentrum.

Under höstterminen kommer verksamhetsutvecklarna på Litteraturhuset Trampolin ut till alla klasser för att ha en förberedande workshop. Under workshopen kommer boken presenteras, en lärarhandledning kopplad till boken delas ut och eleverna kommer få uppdrag.

I årets litteraturprojekt kommer elevernas delaktighet och egna skapande lägga grunden för vad de kommer att få uppleva när de kommer till Kulturcentrum i februari.

Mer information om elevernas besök på Kulturcentrum i februari kommer senare!

När: Höstterminen 2022


SKAPANDE SKOLA - Sandvikens nya ögon

Genom bild och skrivande får elever tillsammans med konstnärer gestalta landskap, närmiljö och drömmar. Projektet handlar om att upptäcka staden, kvarteret, skolgården och närområdets platser på nytt, samt skapa karaktärer utifrån platserna och sedan dramatisera och gestalta dem. Vilka är de? Vad gör de? Varför är de där?

Resultatet presenteras i en karta över Sandviken där platser som eleverna själva väljer märks ut, beskrivs och gestaltas genom text och bild. Det kan vara platser som redan finns, men även platser som eleverna önskar hade funnits. Genom projektet får eleverna prova på att uppleva ett landskap, göra det till sitt och sedan berätta om det för andra. Elevernas arbete avslutas med en utställning på ett lokalt galleri och i ett tryckt material som delas ut till alla elever och till besökare på utställningen.

Projektet genomförs med bidrag från Kulturrådet.

Skolor som deltar: Murgårdsskolan

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael, legitimerad musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 22/23


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023


TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 22/23 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

Åk 9

Grundutbud

Varje åk 9 tar del av ett av scenkonstutbuden läsåret 22/23.

Föreläsning med Mahdieh Golroo

Den iranska journalisten och människorättsaktivisten Mahdieh Golroo är fristadsförfattare i Sandviken under perioden 2020-2022.

Mahdieh Golroo, 35, har många års erfarenhet som journalist, debattör och utbildare kring kvinnors rättigheter. Detta har gjort henne till ett känt ansikte både inom och utanför Iran.

Mahdieh har tidigare både fängslats och förbjudits att studera i Iran på grund av sitt engagemang, och 2019 var hon efter ytterligare påtryckningar till slut tvungen att fly landet.

När Mahdieh satt fängslad i Teheran skrev hon brev till sin make som smugglades ut från fängelset. Dessa brev blir nu till en bok, "Förbjudna brev", Boken handlar om den politiska utvecklingen i Iran och kampen för mänskliga rättigheter men är också en personlig skildring av hennes egen kamp – en historia som genomsyras av hopp, förtvivlan och mod.

Efter föreläsningen har eleverna möjlighet att ställa fråga till författaren.

Vad är Fristad?

Sedan 2016 är Sandviken fristadskommun och medlem i ICORN, International Cities of Refuge Network, efter ett beslut i kommunfullmäktige året innan.

Fristadsprogrammet innebär att en författare, musiker, bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär och annan konstnärligt verksam som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk i kommunens kulturliv för att kunna utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde.

När: Höstterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael och Emilie, båda legitimerade musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 22/23


TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023

TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 22/23 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

Grundsär låg

Grundutbud

SKAPANDE SKOLA - Dans för alla!

I detta projektet får varje elev möjlighet att undersöka och utforska hur dansen kan användas för att uttrycka, gestalta och förankra kunskap, inspirera till mod att se bortom sina begränsningar och vara stolt för den man är.

Projektet kommer att pågå under en hel termin för att varje elev ska få förutsättningar för att utvecklas i sin egen takt och få en känsla av kontinuitet och trygghet.

Tillsammans med ansvariga lärare planerar danspedagogen för att dans och rörelse integreras som ett pedagogiskt och konkret redskap i alla kunskapsområden och i den befintliga verksamheten så elevernas rutiner bibehålls.

När: Höstterminen 2022.


Dans i skolan

ulturskolan erbjuder alla elever i årskurs 1 och grundsärskolans lågstadium dans i skolan!

Dansen har stor betydelse för barn och unga när det gäller att stärka den egna identiteten, kroppskännedom och social samverkan. Genom dansen får barn och unga även mötas över språkgränserna.

Vid danstillfällena kommer vi att arbeta med att möta dansen både som uttrycksform men även som verktyg i relation till de dagliga skolämnena.

Eleverna får möjlighet att gestalta olika teman så som - former, nivåer, hastigheter, rörelsekvalitéer med mera. Vi tränar även koordination, styrka, smidighet, rytmik, uttryck och avslappning. Elevernas kreativitet och spontana rörelser tas tillvara och barnen kanske möts på ett för dem nytt sätt. Här ges även möjligheten att utforska sin självständighet likväl som samarbetsförmåga. Genom de olika teman är vår förhoppning att du som lärare och elev ska ha möjlighet att kunna koppla områdena till det dagliga arbetet i skolan.

Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna fylla rummet av dansglädje!

När: Höstterminen 2022


Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen.

När: Vårterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Boka Trampolin

Möjlighet finns att boka Trampolins lokaler för egen verksamhet. Lek i Berättarrummet, skapa i Studion eller baka i Caféköket.

När: Läsåret 22/23

Grundsär mellan

Grundutbud

SKAPANDE SKOLA - Dans för alla!

I detta projektet får varje elev möjlighet att undersöka och utforska hur dansen kan användas för att uttrycka, gestalta och förankra kunskap, inspirera till mod att se bortom sina begränsningar och vara stolt för den man är.

Projektet kommer att pågå under en hel termin för att varje elev ska få förutsättningar för att utvecklas i sin egen takt och få en känsla av kontinuitet och trygghet.

Tillsammans med ansvariga lärare planerar danspedagogen för att dans och rörelse integreras som ett pedagogiskt och konkret redskap i alla kunskapsområden och i den befintliga verksamheten så elevernas rutiner bibehålls.

När: Höstterminen 2022.


Bokskola

Välkommen på bokskola! Här får barnen lära sig att låna och registrera sig för sitt första egna lånekort. I slutet av bokskolan får klassen möjlighet att låna böcker och barnen får även varsin bokgåva.

När: Höstterminen 2022

 

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen.

När: Vårterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Boka Trampolin

Möjlighet finns att boka Trampolins lokaler för egen verksamhet. Lek i Berättarrummet, skapa i Studion eller baka i Caféköket.

När: Läsåret 22/23

 

TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023

Grundsär hög

Grundutbud

Skolbio

Alla elever i åk 6 och grundsärskolans högstadium får gå på bio på Biografen Grand!

Precis som tidigare år kommer eleverna att få vara med och välja film. En referensgrupp bestående av filmkonsulent, ungdomsbibliotekarie, biografägare och kultursamordnare har valt ut fem filmer som eleverna kan välja mellan. En länk med valformulär och kort information och trailers till varje film kommer att skickas ut till ansvariga lärare i början av höstterminen. Det är därför bra om ni redan i början av terminen går in och bekräftar er tid och fyller i kontaktuppgifter så att vi vet vem vi ska skicka länken till.

Vill ni redan nu planera ett arbete med filmen efter besöket så har Svenska Filminstitutet en filmhandledning som kan användas till alla filmer. Där finns många bra tips på vad man kan tänka på:
Alla filmers filmhandledning Länk till annan webbplats.

När: Höstterminen 2022

 

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Höstterminen 2022


Möt konsten

Konsthallen visar utställningar av olika konstnärer. Välkommen in i en värld av måleri, skulptur, grafik, foto eller installation.

Vår konstpedagog tar emot er och tar er in i konstens värld. Vi utgår från elevernas upplevelse när vi ger oss in i den i den aktuella utställningen. Vad det sedan tar vägen varierar med vilken utställning det är.

När: Höstterminen 2022


Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Lera och gips

Vi träffas vid två tillfällen under våren. Vid tillfälle ett provar vi olika tekniker för att skapa i lera. Vid tillfälle två använder vi lera för att göra egna reliefer i gips.

När: Vårterminen 2023


TILLVAL - Digitalt musikskapande

Michael, legitimerad musiklärare från Kulturskolan, erbjuder klassrumsbesök med digitalt musikskapande. Eleverna får i grupper skapa musik på en ipad, med Garageband och midi-keyboard som enda verktyg. Uppgiften bygger på att skapa en musikbakgrund till en given melodi.

Uppgiften kan kopplas till följande centrala innehåll i musik för åk 7-9:

 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

När: Läsåret 22/23

Träningsskolan

Grundutbud

Skolbio

Nu är det äntligen dags för skolbio på biografen Grand. I början av terminen kommer ni ha möjlighet att rösta om vilken film ni vill se på årets skolbio. Efter att ni har bekräftat er tid kommer ni få en länk där ni kan rösta.

När: Höstterminen 2022

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen


TILLVAL - Boka Teaterbruket

Möjlighet finns att boka Teaterbruket för egen verksamhet. Lek med utklädningskläderna och träna på att stå i rampljuset.

När: Läsåret 22/23

Fortbildning för pedagoger i förskola

Se aktuella fortbildningar för dig som är pedagog i grundskolan.

Fortbildning för pedagoger i grundskola

Se aktuella fortbildningar för dig som är pedagog i grundskolan.