Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kulturlöftet

Alla barn har rätt till kultur – både upplevelser och eget skapande. Kulturlöftet innebär att alla barn i Sandvikens kommun garanteras professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande 1-2 gånger per läsår.

Kulturlöftet är en gemensam överenskommelse mellan kunskapsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9. Utbudet bokas av pedagoger och genomförs under tiden barnen är i förskola och grundskola. Vill du veta vilket utbud ditt barn får ta del av den här terminen så finns mer information under varje årskurs.

För frågor och funderingar, kontakta:
Emilia Boholm, kultursamordnare
026 - 24 11 79
emilia.boholm@sandviken.se

Förskola

Grundutbud

Varje förskola tar del av ett av utbuden läsåret 23/24

Familjen Svängsson

Välkomna in i Familjen Svängssons mysiga musikaffär! Farsan Svängsson står i kassan och spelar på sin kontrabas. Pappa Börje sköter lagret, fast spelar hellre på sina trummor. Storebror Adde är synthexpert men sitter helst bakom den stora svarta flygeln. Lillasyrran Lisa chefar på sin gitarr och sjunger så det svänger i hela butiken. Vad vill du köpa i vår affär? Vad du än köper, kostar det bara 1 krona!

Familjen Svängsson är en tvåfaldigt grammisnominerad jazzkvartett som varit med och stärkt barnkulturen sedan 2001. Här får den kräsna publiken, nämligen barnen, delta med sång och rörelser och samtidigt uppleva en akustisk musikföreställning som genomsyras av både humor och allvar. Musikföreställningen vill väcka tankar kring den traditionella kärnfamiljen. Syftet är att visa att en familj kan se ut på olika sett.

När: Höstterminen 2023

Musiksaga - Petronella och paraplyet

I denna musiksaga kommer ni få höra sagan Petronella och paraplyet som bygger på några av Lennart Hellsings sånger. Petronellas paraply är borta. Vi får följa henne när hon letar efter det och träffar på Herr Gurka, Krakel Spektakel och de andra de andra figurerna i Plaskeby.

Det kommer att bli en mysig sångstund tillsammans med Linda Kastemyr, sång- och rytmiklärare och Evelina Höglund Åström, fiollärare.

Ni kommer att få höra sångerna:

 • Hej sa Petronella
 • Vattenvisan
 • Här dansar Herr Gurka
 • Lapprika Papprika
 • Krakel Spektakel
 • Det var så roligt

När: Läsåret 23/24

 

Litteraturprojekt - Förskolan

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Under läsåret 23/24 är det några utvalda förskolor som tar del av ett fördjupningsarbete utifrån Trampolinmodellen. Tider och upplägg görs i överrenskommelse mellan förskolerektor och pedagoger från Trampolin.

När: Läsåret 23/24

 

Fördjupning - Making mark, making meaning

Du lämnar spår av ett berättande med hjälp av kroppens rörelse och med det skapande verktyget i din hand. Du kanske rör dig långsamt eller explosivt till ljuden som når ditt öra. När det sedan blir tyst kanske du betraktar din rörelse som du lämnat på pappret. Frågor vi funderar över tillsammans kan vara följande: Hur kändes materialet i handen, i rörelsen? Hur kommunicerar dina tecken med de andra deltagarnas? Vad hände inom dig? Vad associerar du tecknen till i ditt och andras skapande?

På en workshop får barnen möjlighet att utforska och experimentera med rörelse och skapande tillsammans med andra. Varje tillfälle blir unikt och bygger på individens och gruppens möte med material, ljud och rörelse.

På fyra förskolor i Sandvikens Kommun kommer barnen i åldrarna 4-5 år träffa Ateljeristan, pedagogen och Konstnären Emiilie Keijser för att utforska hur rörelse och tecken kan vara igångsättare för ett tidigt berättande hos de yngsta barnen.

Barnens processer och artefakter kommer sedan ligga till grund och vara modell för Scenografi, kostym och danskoreografi. Detta visas i Tillgången under våren 2024.


När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Sagoviken

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Vi bjuder in förskolegrupper till Trampolins öppna verksamhet Sagoviken. I våra inbjudande lokaler upptäcker vi sagoskatten tillsammans med älvorna. Vi leker, skapar, sjunger och berättar.

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2023

Förskoleklass

Grundutbud

Bokskola

Välkommen på bokskola! Här får barnen lära sig att låna och registrera sig för sitt första egna lånekort. I slutet av bokskolan får klassen möjlighet att låna böcker och barnen får även varsin bokgåva.

När: Läsåret 23/24

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

När: Vårterminen 2024

Fördjupning - Stråk och språk

Barnen kommer få sjunga, ramsa, dansa och göra roliga saker med fioler. Varje vecka får eleverna träffa fyra pedagoger från Kulturskolan.

Projektets syfte är att genom musik och rytm stärka barnens språkutveckling, självförtroende och känslan av delaktighet. De lär sig att ta plats och göra sin röst hörd och stärker sin självkänsla genom musiken. I de kommuner man har provat liknande projekt har man kunnat se resultat som bättre måluppfyllelse i skola, stärkt självkänsla och självförtroende hos barnen, ett utvecklat språk och bättre koncentrationsförmåga.

När: Läsåret 23/24

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2023

Åk 1

Grundutbud

Dans i skolan

Kulturskolan erbjuder alla elever i årskurs 1 och grundsärskolans lågstadium dans i skolan!

Dansen har stor betydelse för barn och unga när det gäller att stärka den egna identiteten, kroppskännedom och social samverkan. Genom dansen får barn och unga även mötas över språkgränserna.

Vid danstillfällena kommer vi att arbeta med att möta dansen både som uttrycksform men även som verktyg i relation till de dagliga skolämnena.

Eleverna får möjlighet att gestalta olika teman så som - former, nivåer, hastigheter, rörelsekvalitéer med mera. Vi tränar även koordination, styrka, smidighet, rytmik, uttryck och avslappning. Elevernas kreativitet och spontana rörelser tas tillvara och barnen kanske möts på ett för dem nytt sätt. Här ges även möjligheten att utforska sin självständighet likväl som samarbetsförmåga. Genom de olika teman är vår förhoppning att du som lärare och elev ska ha möjlighet att kunna koppla områdena till det dagliga arbetet i skolan.

Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna fylla rummet av dansglädje!

När: Läsåret 23/24

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

När: Vårterminen 2024

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2023

Åk 2

Grundutbud

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 23/24

Tvåornas kör

Tvåornas kör är ett körprojekt som riktar sig till alla elever i årskurs 2 i Sandvikens kommun.

Under tre tillfällen på en termin kommer sångpedagogerna ut till ert klassrum och sjunger tillsammans med barnen. Innan besöken får klasserna veta vilka sånger de ska öva på till just det tillfället. Mellan besöken fortsätter klasserna att öva själva och vid det sista besöket sjungs hela programmet igenom.

Terminen avslutas med en gemensam konsert! Ca 230 barn sjunger sångerna ihop med musiker och solister från Kulturskolan. Tillsammans skapar vi en hejdundrande musikfest där alla får känna sig delaktiga.

När: Läsåret 23/24

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2023

Åk 3

Grundutbud

Författarbesök med Petrus Dahlin

Ett författarbesök är en del av grundutbudet i Kulturlöftet för alla elever i åk.3 och i oktober får eleverna träffa författaren Petrus Dahlin.

Petrus Dahlin har skrivit många spännande böcker för åldrarna 7-9 år. Varje klass får en bunt med Petrus böcker utstkickade i början på september. Det är bra om ni avsätter tid för läsning av böckerna så ni får ut mer av besöket. Låt eleverna läsa själva och läs några som högläsning, vi hoppas att alla klasser får höra åtminstone del 1 i serien som heter Spökräddarna-Det instängda spöket.

Ta gärna del av handledningen där ni får tips och ideér på hur ni kan arbeta med litteraturen i skolan.

När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Stadsvandring tema lokalhistoria

Hur har det sett ut i staden? Vad har hänt på olika platser? Vilka badregler gällde i badhuset? Under stadsvandringen i centrala Sandviken med Arkiv Gävleborg får eleverna svar på dessa frågor och lär sig mer om vår lokala historia via olika källor.

Under stadsvandringen visar vi fotografier från förr av platser vi besöker och jämför med det vi ser. Vi tittar även i andra källor från arkivet som berättar om stadslivet tidigare. Eleverna får träna på att studera likheter och skillnader i stadsmiljön förr och nu.

Eleverna kommer att få vara aktiva med några enklare uppgifter under vandringen.

När: Läsåret 23/24 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern

TILLVAL - Kludda och kladda

Vi träffas vid ett tillfälle under hösten. Vi tittar på aktuell utställning i Konsthallen och sedan provar vi olika härliga material i vår bildsal.

När: Höstterminen 2023

Åk 4

Grundutbud

SKAPANDE SKOLA - Forumteater om konflikthantering

Forumteater (även känd som ’De förtrycktas teater’) är en teaterform som uppmuntrar till reflektion, ifrågasättande och direkt interaktion från publiken.

Eleverna kommer får ta del av en kort föreställning som visar en konfliktfylld situation och som slutar med en kris eller ett bråk. När scenen är slut uppmanas eleverna att själva gå upp på scenen och samspela med skådespelarna för att prova olika lösningar.

Projektet drivs av dramapedagogerna Katarzyna Jankowska och Linda Kärki från DramMera och finansieras av Skapande skola bidraget från Kulturrådet.

När: Läsåret 23/24

 

Kulturskolan hälsar på!

Vill du höra musik och lära dig mer om blåsinstrument? Då har du tur! Kulturskolans blåskvintett kommer snart till din skola för att ge en spännande och rolig föreställning.

Under cirka 40 minuter kommer vi spela olika låtar och berätta om våra instrument: flöjt, trumpet, klarinett, saxofon, trombon och slagverk. Du kommer få höra hur de låter, vad de är gjorda av och hur man spelar på dem. Men det är inte allt! Efter föreställningen kommer du också få chansen att prova blåsinstrumenten själv. Kanske hittar du ditt favoritinstrument eller upptäcker en ny talang? Vi ser fram emot att träffa dig och dela vår glädje för musik med dig.

När: Läsåret 23/24

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Gitarrklass

Vid tre tillfällen träffar eleverna i halvklass Kulturskolans gitarrpedagoger för att jobba med musicerande, musikens verktyg och dess funktion med gitarren som utgångspunkt. Vi kommer att spela:

 • enkla melodier
 • ackompanjemang
 • ensemble

Eleverna får stifta bekantskap med olika sorters akustiska gitarrer och grundläggande musikaliska termer.

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.

När: Vårterminen 2024

TILLVAL - Litteraturlabbet

Upplev och utforska Litteraturlabbet på Trampolin.

Vi tar er med på en utforskande workshop som inbjuder till lek, skapande och berättande.

Hur kan en råttas långa svans få fart på skrivlusten?

Det får ni veta i Litteraturlabbet. Under ledning av laboratorieråttorna professor Ratz och assistent Råtzilla utforskar vi dramaturgikurvan med lustfyllda litteraturlaborationer.

Kan man skapa karaktärer med ett klädrace? Hur upptäcker man intressanta miljöer med hjälp av kroppens alla sinnen? Vad är en ordskapelse och vad ska man ha den till?

Genom estetiska uttryckssätt laborerar vi med ord, bokstäver, bilder, film, föremål m.m.

När: Läsåret 23/24

Åk 5

Grundutbud

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 23/24

Litteraturprojekt - Vulkanens barn

Vi bjuder in till en spännande dag på Kulturcentrum i höstens nya litteraturprojekt Vulkanens barn, där vi utgår från Elin Nilssons bok med samma namn. Projektet är ett samarbete mellan litteraturhus, kulturskola, konsthall och bibliotek och syftet är att stimulera elevernas läslust och läsförståelse genom högläsning, drama, musik, dans och eget skapande.

Någon vecka innan besöket kommer vi att skicka ut ett brev som vi vill att ni läser i klassen innan ni kommer till oss. Vi har sett att upplevelsen här på Kulturcentrum blir mycket bättre med en viss förförståelse.

Efter besöket finns möjligheter att fortsätta arbetet i klassrummet. Varje klass kommer att få ett exemplar av boken Vulkanens barn, samt en handledning med förslag på fler uppdrag som är kopplade till skolans läroplan. Läsningen är naturligtvis frivillig, men vår förhoppning är att så många som möjligt vill fortsätta arbetet på skolan, och att eleverna vill höra hela den spännande berättelsen.


När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Rockbandet

Rockbandet är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 5 och 6. Under två förmiddagar får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig 1-2 låtar på trummor, bas, gitarr, piano och sång. Varje tillfälle avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i ett band.

Pedagogiska mål (utifrån läroplanen i musik för grundskolan årskurs 4-6):
* Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform inom rock-genren
* Gehörsspel/imitation
* Musikframförande
* Byggstenar så som vers, refräng, tempo och rytm.

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.

När: Vårterminen 2024

TILLVAL - Litteraturlabbet

Upplev och utforska Litteraturlabbet på Trampolin.

Vi tar er med på en utforskande workshop som inbjuder till lek, skapande och berättande.

Hur kan en råttas långa svans få fart på skrivlusten?

Det får ni veta i Litteraturlabbet. Under ledning av laboratorieråttorna professor Ratz och assistent Råtzilla utforskar vi dramaturgikurvan med lustfyllda litteraturlaborationer.

Kan man skapa karaktärer med ett klädrace? Hur upptäcker man intressanta miljöer med hjälp av kroppens alla sinnen? Vad är en ordskapelse och vad ska man ha den till?

Genom estetiska uttryckssätt laborerar vi med ord, bokstäver, bilder, film, föremål m.m.

När: Läsåret 23/24

Åk 6

Grundutbud

Möt konsten

Konsthallen visar utställningar av olika konstnärer. Välkommen in i en värld av måleri, skulptur, grafik, foto eller installation.

Vår konstpedagog tar emot er och tar er in i konstens värld. Vi utgår från elevernas upplevelse när vi ger oss in i den i den aktuella utställningen. Vad det sedan tar vägen varierar med vilken utställning det är.

När: Läsåret 23/24

Skolbio

Årets film

Alla elever i åk 6 och Anpassad skola hög får gå på bio på Biografen Grand!

Precis som tidigare år kommer eleverna att få vara med och välja film. En referensgrupp bestående av filmkonsulent, ungdomsbibliotekarie, biografägare och kultursamordnare har valt ut fem filmer som eleverna kan välja och rösta mellan.

När samtliga klasser har röstat kommer de få information om vilken film som röstades fram som årets skolbio i Sandviken.

När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Rockbandet

Rockbandet är ett projekt inom Kulturlöftet som är riktat till elever i årskurs 5 och 6. Under två förmiddagar får klassen träffa Kulturskolans lärare i mindre grupper och lära sig 1-2 låtar på trummor, bas, gitarr, piano och sång. Varje tillfälle avslutas med att vi spelar upp låtarna för varandra och får uppleva känslan av att spela tillsammans i ett band.

Pedagogiska mål (utifrån läroplanen i musik för grundskolan årskurs 4-6):
* Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform inom rock-genren
* Gehörsspel/imitation
* Musikframförande
* Byggstenar så som vers, refräng, tempo och rytm.

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.

När: Vårterminen 2024

TILLVAL - Litteraturlabbet

Upplev och utforska Litteraturlabbet på Trampolin.

Vi tar er med på en utforskande workshop som inbjuder till lek, skapande och berättande.

Hur kan en råttas långa svans få fart på skrivlusten?

Det får ni veta i Litteraturlabbet. Under ledning av laboratorieråttorna professor Ratz och assistent Råtzilla utforskar vi dramaturgikurvan med lustfyllda litteraturlaborationer.

Kan man skapa karaktärer med ett klädrace? Hur upptäcker man intressanta miljöer med hjälp av kroppens alla sinnen? Vad är en ordskapelse och vad ska man ha den till?

Genom estetiska uttryckssätt laborerar vi med ord, bokstäver, bilder, film, föremål m.m.

När: Läsåret 23/24

Åk 7

Grundutbud

Varje åk 7-klass tar del av ett av scenkonst-utbuden läsåret 23/24

Den som lämnar flocken blir uppäten av vargar

En föreställning om konflikten mellan att välja sitt eget liv och förväntningar från familj och vänner.

Fikret har flyttat från sin lilla by i Turkiet till en ny by i Sverige – Alby. Han längtar tillbaka, där var allt tryggt och bra och problemfritt. Det är i alla fall så han minns det. I Sverige är det ett liv med en ny skola, nya vänner, nya värderingar, nya intressen och nya drömmar: teater, musik och kärlek. Drömmar som går på tvärs mot pappas förväntningar: ”Den som lämnar flocken blir uppäten av vargen”.

I föreställningen får vi möta vardagen i barndomens Turkiet och tonåren i Alby. Fikrets föräldrar. Pappan som lämnade fattigdomen och kämpade med dubbla arbeten i ett nytt land för att skapa ett bättre liv för sin familj. Mamman som blev bortgift som 14-åring och som födde sex barn, varav två dog i fattiga förhållanden. Vi möter även gemenskapen i kompisgänget men det är också en värld av våld och kriminalitet.

När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Vävda rum

VÄVDA RUM – Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

Konstverken i Vävda rum är gjorda med AR-teknik och är virtuella. Utställningen utnyttjar samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum till sin mobil kan besökaren på en karta se var konstverken är utplacerade i kommunen och besöka dem. Flera av konstverken i utställningen är interaktiva och förändras genom att besökaren sjunger, gör rörelser eller är delaktiga tillsammans med andra besökare.

Genom mobilen kan besökaren uppleva nya dolda världar och få spännande och tankvärda upplevelser som handlar om miljö, möten, motion, åldrande och andra samtida frågeställningar. Vävda rum ger också en möjlighet att tillsammans med andra uppleva och samtala om konst.


När: Till och med 30 sep 2023
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

 

TILLVAL - Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 23/24 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

TILLVAL - Digitalt musikskapande

Vad är ett musikinstrument? Hur kan vi skapa musik ihop helt utan förkunskaper? Med hjälp av iPad, kontaktmikrofon, theremin och annat roligt som låter så blir klassen en orkester. Tillsammans skapas helt nya stycken utifrån tema, plats eller idé. Eleverna deltar i orkestern men får även möjlighet att leda/dirigera

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.

När: Vårterminen 2024

Åk 8

Grundutbud

Litteraturprojekt för årskurs 8

Litteraturprojektet är just nu i en utvecklingsfas. Projektet brukar vara uppdelat på två datum för samtliga klasser. Men just nu är det oklart kring hur höstterminen kommer se ut. På vårterminen kommer eleverna få en fördjupande workshop på Kulturcentrum.

Mer information kommer!

När: Läsåret 23/24

Dansföreställning - Zirkonen

Zirkonen är en unik fusion mellan dansföreställning och konsert skapad av kompositörsduon VAZ och koreografen Matilda Fleberg.

Två gestalter tornar upp sig på toppen av en gnistrande kristallstruktur. Som ett eko från en annan tid, hörs ljudet av mässande körer och pulserande kroppar i mörkret. I föreställningen Zirkonen kastas publiken in i utopin och drömmen om en perfekt värld – ut i dystopin och apokalypsen – i en obruten loop som börjar i aska och slutar i eld.

Flebergs särpräglade koreografiska uttryck bjuder in till ett sprakande universum där hypnotiska rörelser, symmetri, samhörighet och synkronicitet är nyckelelement. Soundtracket i föreställningen framförs live och är en musikalisk odyssé där VAZ blandar influenser från hiphop, afrobeat och konstmusik i en genre de själva myntat som Afro-Nordisk futurism.

Zirkonen utforskar det mänskliga och icke-mänskliga. Här samsas fantasi, artificiell intelligens, ekokritik och surrealism i en modern skapelsemyt. Hur låter det när naturen vänder sig mot människan? I vilket BPM slår ett artificiellt hjärta och hur rör sig ett minne i ett rum fritt från gravitation?

När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Digitalt musikskapande

Vad är ett musikinstrument? Hur kan vi skapa musik ihop helt utan förkunskaper? Med hjälp av iPad, kontaktmikrofon, theremin och annat roligt som låter så blir klassen en orkester. Tillsammans skapas helt nya stycken utifrån tema, plats eller idé. Eleverna deltar i orkestern men får även möjlighet att leda/dirigera

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Vävda rum

VÄVDA RUM – Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

Konstverken i Vävda rum är gjorda med AR-teknik och är virtuella. Utställningen utnyttjar samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum till sin mobil kan besökaren på en karta se var konstverken är utplacerade i kommunen och besöka dem. Flera av konstverken i utställningen är interaktiva och förändras genom att besökaren sjunger, gör rörelser eller är delaktiga tillsammans med andra besökare.

Genom mobilen kan besökaren uppleva nya dolda världar och få spännande och tankvärda upplevelser som handlar om miljö, möten, motion, åldrande och andra samtida frågeställningar. Vävda rum ger också en möjlighet att tillsammans med andra uppleva och samtala om konst.

När: Till och med 30 sep, 2023

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.

När: Vårterminen 2024

TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 23/24 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

Åk 9

Grundutbud

Varje åk 9 tar del av ett av scenkonstutbuden läsåret 22/23.

Traveling John

Amerikansk singer-songwriter/folk/pop med berättandet i fokus

Med melodiska plock-gitarrer, hjärtskärande texter och underhållande mellansnack har Traveling John gjort sig känd för att beröra sin livepublik. Musiken kan beskrivas som amerikansk singer-songwriter/folk/pop och alltid med berättandet i fokus.

John Dunsö a.k.a. Traveling John valde att sätta allting på paus i livet, för att ge sig ut i världen och skriva musik. Med sin gitarr och inspelningsutrustningen i sin ryggsäck åkte han omkring i Nord- och Sydamerika i tre år. Platserna och människorna han träffade blev till låtar, som han tog med sig hem till Sverige där dom spelades in och gavs ut på debutalbumet ”Traveling John”.

Med sig har han musikerna Anne Marte Eggen på bas och sång samt Sofia Janninge på percussion, sång och fiol.

När: Höstterminen 2023

Joe Hill

Skottes Musikteaters pjäs om Gävlegrabben Joe Hill och hans många sidor, visar en komplex människa, lite som vi alla är, i en ojämlik värld, då som nu. Hur kom det sig att en fattis grabb i Gävle hamnat på en fängelsegård i Utah för att akrebuseras?

En man och en stark rörelse för jämlikhet och yttrandefrihet, som får arbetare på hela arbetsplatser och interner i hela fängelser att sjunga, kan svårligen beskrivas på annat sätt än genom musik. De sånger han själv diktade, andras och våra. Vi ser drömmen om ett bättre liv i Amerika växa fram, de spruckna förväntningarna, organiserandet i Industrial workers of the world (IWW) och i den värsta av delstater tar vi farväl av mannen som aldrig dog.

När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Vävda rum

VÄVDA RUM – Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

Konstverken i Vävda rum är gjorda med AR-teknik och är virtuella. Utställningen utnyttjar samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum till sin mobil kan besökaren på en karta se var konstverken är utplacerade i kommunen och besöka dem. Flera av konstverken i utställningen är interaktiva och förändras genom att besökaren sjunger, gör rörelser eller är delaktiga tillsammans med andra besökare.

Genom mobilen kan besökaren uppleva nya dolda världar och få spännande och tankvärda upplevelser som handlar om miljö, möten, motion, åldrande och andra samtida frågeställningar. Vävda rum ger också en möjlighet att tillsammans med andra uppleva och samtala om konst.

När: Till och med 30 sep, 2023

 

TILLVAL - Digitalt musikskapande

Vad är ett musikinstrument? Hur kan vi skapa musik ihop helt utan förkunskaper? Med hjälp av iPad, kontaktmikrofon, theremin och annat roligt som låter så blir klassen en orkester. Tillsammans skapas helt nya stycken utifrån tema, plats eller idé. Eleverna deltar i orkestern men får även möjlighet att leda/dirigera

När: Läsåret 23/24

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.


När: Vårterminen 2024

TILLVAL - Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 23/24 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)

Anpassad skola låg

Grundutbud

Dans i skolan

Kulturskolan erbjuder alla elever i årskurs 1 och anpassad skola lågstadie dans i skolan!

Dansen har stor betydelse för barn och unga när det gäller att stärka den egna identiteten, kroppskännedom och social samverkan. Genom dansen får barn och unga även mötas över språkgränserna.

Vid danstillfällena kommer vi att arbeta med att möta dansen både som uttrycksform men även som verktyg i relation till de dagliga skolämnena.

Eleverna får möjlighet att gestalta olika teman så som - former, nivåer, hastigheter, rörelsekvalitéer med mera. Vi tränar även koordination, styrka, smidighet, rytmik, uttryck och avslappning. Elevernas kreativitet och spontana rörelser tas tillvara och barnen kanske möts på ett för dem nytt sätt. Här ges även möjligheten att utforska sin självständighet likväl som samarbetsförmåga. Genom de olika teman är vår förhoppning att du som lärare och elev ska ha möjlighet att kunna koppla områdena till det dagliga arbetet i skolan.

Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna fylla rummet av dansglädje!

När: Läsåret 23/24

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

När: Vårterminen 2024

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Boka Trampolin

Möjlighet finns att boka Trampolins lokaler för egen verksamhet. Lek i Berättarrummet, skapa i Studion eller baka i Caféköket.

När: Läsåret 23/24

Anpassad skola mellan

Grundutbud

Bokskola

Välkommen på bokskola! Här får barnen lära sig att låna och registrera sig för sitt första egna lånekort. I slutet av bokskolan får klassen möjlighet att låna böcker och barnen får även varsin bokgåva.

När: Läsåret 23/24

Scenkonst

Under vårterminen bjuds alla elever på scenkonst. Scenkonst är ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt eller live inför publik. Exempel på olika typer av scenkonst är teater, musikal, dans, och cirkus - eller en blandning av allt!

Mer information kommer i slutet av höstterminen.

När: Vårterminen 2024

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Boka Trampolin

Möjlighet finns att boka Trampolins lokaler för egen verksamhet. Lek i Berättarrummet, skapa i Studion eller baka i Caféköket.

När: Läsåret 22/23

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.

När: Vårterminen 2024

Anpassad skola hög

Grundutbud

Skolbio

Årets film

Alla elever i åk 6 och Anpassad skola hög får gå på bio på Biografen Grand!

Precis som tidigare år kommer eleverna att få vara med och välja film. En referensgrupp bestående av filmkonsulent, ungdomsbibliotekarie, biografägare och kultursamordnare har valt ut fem filmer som eleverna kan välja och rösta mellan.

När samtliga klasser har röstat kommer de få information om vilken film som röstades fram som årets skolbio i Sandviken.

När: Höstterminen 2023

Bokprat

Välkommen till biblioteket på bokprat! Vi presenterar bra böcker och går igenom HelGe-katalogen. Därefter hjälper vi till att hitta passande böcker som eleverna får låna på sitt eget lånekort.

När: Läsåret 23/24

Möt konsten

Konsthallen visar utställningar av olika konstnärer. Välkommen in i en värld av måleri, skulptur, grafik, foto eller installation.

Vår konstpedagog tar emot er och tar er in i konstens värld. Vi utgår från elevernas upplevelse när vi ger oss in i den i den aktuella utställningen. Vad det sedan tar vägen varierar med vilken utställning det är.

När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Keramik

Vi börjar med några minuter om keramikens historia. Vad är lera och hur har den använts genom historien?

Ni får bekanta er med materialet i en uppvärmningsövning och därefter utveckla er kreativa förmåga i en uppgift, som baseras på en av de äldsta keramiska teknikerna. De färdiga alstren lämnas på plats för att torka och brännas i keramikugn. Efter ca tre veckor återfår ni era konstverk och då kan de målas med täckande färg om ni så vill.

När: Vårterminen 2024

TILLVAL - Digitalt musikskapande

Vad är ett musikinstrument? Hur kan vi skapa musik ihop helt utan förkunskaper? Med hjälp av iPad, kontaktmikrofon, theremin och annat roligt som låter så blir klassen en orkester. Tillsammans skapas helt nya stycken utifrån tema, plats eller idé. Eleverna deltar i orkestern men får även möjlighet att leda/dirigera

När: Läsåret 23/24

Träningsskolan

Grundutbud

Skolbio

Årets film

Träningsskolans elever får gå på bio på Biografen Grand!

Precis som tidigare år kommer eleverna att få vara med och välja film. En referensgrupp bestående av filmkonsulent, ungdomsbibliotekarie, biografägare och kultursamordnare har valt ut fem filmer som eleverna kan välja och rösta mellan.

När samtliga klasser har röstat kommer de få information om vilken film som röstades fram som årets skolbio i Sandviken.

När: Höstterminen 2023

Tillval - ej obligatoriska aktiviteter för årskursen

TILLVAL - Boka Teaterbruket

Möjlighet finns att boka Teaterbruket för egen verksamhet. Lek med utklädningskläderna och träna på att stå i rampljuset.

När: Läsåret 23/24

Fortbildning för pedagoger i förskola

Fortbildning - Boka en röstcoach till din förskola

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor.

Syftet med fortbildningen är att barn i förskoleåldern och pedagoger ska få ta del av ett Rösträttsprogram av en sångcoach från Gävleborg.

Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.

Alla förskolebarn har rätt att få sjunga på sina villkor och alla pedagoger ska kunna använda sin sångröst utan att värdera den.

I fortbildningen ingår:

 • Fortbildningsfilmerna Ta Ton som personalen ser före första träffen.
 • 3 träffar/barngrupp med en röstcoach samt uppföljning/utvärdering med personalen.


Målgrupp: Pedagoger i förskolan

Fortbildning för pedagoger i grundskola

Just nu inga aktuella fortbildningar för pedagoger i grundskola.

Gymnasiet

Kulturlöftet riktar sig vanligtvis till förskola och grundskola, men för att kunna inkludera gymnasiet erbjuder vi valbara aktiviteter för dessa elever.

Valbara aktiviteter

Föreställning Kallocain + besök på länsmuseet

 

Om föreställningen Kallocain

Karin Boye skrev Kallocain 1940, i en värld skakad av andra världskriget.

Romanen innehåller inslag av både science fiction och dystopi, och beskriver ett framtida övervakningssamhälle där individen tillhör staten. Mitt i allt detta finns även djupa mänskliga känslor så som kärlek och strävan efter frihet. I dramatiseringen kommer berättelsen att gestaltas i form av ett spännande teateräventyr, med alla medel som teater som konstform erbjuder.

Det blir en stor ensemble, livemusik som blandar elektroniska ljudlandskap med akustiska blås- och stråkinstrument, koreografi, ljusdesign och videoprojektioner - allt detta i en scenografi som inkluderar publiken i uppsättningen. Ett allkonstverk med andra ord. Och på köpet får vi dessutom en fördjupning i en av Sveriges främsta författare och hennes underbara språk, Karin Boye.

Om visningen på Länsmuseet

Länsmuseet Gävleborg har en av Sveriges mest betydande konstsamlingar, där viktigare konstnärliga strömningar från alla epoker finns representerade. Museet har också uppdaterade kulturhistoriska utställningar som erbjuder fördjupande historiska perspektiv.

Med konsten och historien som verktyg får eleverna möjlighet att bearbeta intrycken från föreställningen tillsammans med museets pedagoger.

Hur uppstod idéerna om den enskilda människans fri- och rättigheter? Hur har tankeförtryck sett ut i historien? Vad är friare idag, vad är ofriare? Är vi fria att tycka och tänka som vi vill? Övervakas människan mer idag än för 100 år sedan? Finns det dolda budskap i konsten, och hur kan vi avkoda dem?

Vi tittar också på de paralleller som finns mellan den litterära modernismen och de olika konstriktningar som var aktuella vid den tid då Karin Boye skrev Kallocain.

Plats: Folkteatern Gävleborg och Länsmuseet
När: Höstterminen 2023

 

Sandviken Big Band möter Unga solister

En konsert där musikelever från Sandviken kulturskola, Gävle kulturskola och det musikestetiska programmet på Vasaskolan får möjlighet att spela tillsammans med ett levande band.

Sandviken Big Band är ett storband som turnerar flitigt i Sverige och ibland även internationellt. Bandet består främst av professionella musiker och musiklärare. De har spelat tillsammans med bland annat Jill Johnson, Molly Hammar och på Idol.

När: Vårterminen 2024

Utställning: Vävda rum

VÄVDA RUM – Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

Konstverken i Vävda rum är gjorda med AR-teknik och är virtuella. Utställningen utnyttjar samma teknik som det kända spelet Pokémon Go, men i konstnärligt syfte. Genom att ladda ner appen Vävda rum till sin mobil kan besökaren på en karta se var konstverken är utplacerade i kommunen och besöka dem. Flera av konstverken i utställningen är interaktiva och förändras genom att besökaren sjunger, gör rörelser eller är delaktiga tillsammans med andra besökare.

Genom mobilen kan besökaren uppleva nya dolda världar och få spännande och tankvärda upplevelser som handlar om miljö, möten, motion, åldrande och andra samtida frågeställningar. Vävda rum ger också en möjlighet att tillsammans med andra uppleva och samtala om konst.

När: 20 maj - 30 sep, 2023

För mer information: https://vavdarum.se/Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Digitalt musikskapande

Vad är ett musikinstrument? Hur kan vi skapa musik ihop helt utan förkunskaper? Med hjälp av iPad, kontaktmikrofon, theremin och annat roligt som låter så blir klassen en orkester. Tillsammans skapas helt nya stycken utifrån tema, plats eller idé. Eleverna deltar i orkestern men får även möjlighet att leda/dirigera

När: Läsåret 23/24

Stadsvandring tema historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia har använts på olika sätt med olika syften. Vi diskuterar historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns på Arkiv Gävleborg och Sandvikens kommunarkiv.

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Plats: Centrala Sandviken

När: Läsåret 23/24 augusti-oktober och april-juni (uppehåll under vintern)