Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Scener och lokaler i Kulturcentrum

Hyr scener och lokaler i Kulturcentrum för egna arrangemang, föredrag, kurser, repetitioner, studiecirklar och konferenser. 

Kulturcentrum Sandviken består av två husdelar: Folkets Hus, med entré vid Jansasparken, ägs och förvaltas av Folkets Hus Sandviken. Hammardelen, med entré från Köpmangatan 1, ägs och förvaltas av Sandvikens kommun.

Vi kan erbjuda ett varierat utbud av scener och lokaler med olika kapacitet. Gör en bokningsförfrågan så hittar vi bästa möjliga lösning utifrån era önskemål!

Regler för uthyrning av lokal

Här hittar du allt du behöver veta om våra boknings- och betalningsvillkor
och inför ditt besök på Kulturcentrum. Ta dig tid att i lugn och ro läsa
igenom informationen. Hör gärna av dig med eventuella frågor och
funderingar.

Allmänna villkor

 • Beställare av bokning av lokal måste ha fyllt 18 år.
 • Du som bokar lokalen måste själv närvara vid nyttjande av lokalen. Om detta inte är möjligt önskar vi snarast information om vem som kommer att vara ansvarig kontaktperson på plats. Vi förbehåller oss rätten att upphäva bokningen i händelse av att lokalen nyttjas av andra än beställare.
 • Lokal får endast användas angiven tid och till angivet ändamål.
 • Du är skyldig att följa anvisningar från personal och förhållningsregler på plats gällande den lokal ni har bokat. Till exempel får vissa lokaler inte beträdas med skor eller nyttjas för förtäring.
 • Tänk på att Kulturcentrum är en öppen mötesplats för barn, ungdomar och
  vuxna i alla åldrar. Det pågår ofta olika aktiviteter samtidigt. Ni kan därför behöva samsas med andra hyresgäster i allmänna ytor, som till exempel pentry och foajé.
 • Lämna lokalen i det skick ni önskar finna den i. Stolar, bord och annat
  material som flyttas ska ställas tillbaka på ursprunglig plats. Belysning,
  dörrar, fönster, maskiner med mera ska släckas, stängas och låsas efter
  avslutad verksamhet. Du som hyrt lokalen är ansvarig för att det blir utfört.
  Kostnad som kan uppstå kommer att debiteras.

 

Stöld och skadegörelse

 • Som hyresgäst ska du vara aktsam om lokalen och dess inventarier. Du
  ansvarar för eventuella extra kostnader som följd av nyttjandet, till exempel städning eller underhåll efter skadegörelse. Du är också ersättningsskyldig vid åverkan, skada eller stöld ur lokalen under hyrestiden. Hyresgäst ansvarar själv för försäkring i händelse av stöld och skadegörelse.
 • Sandvikens kommun ansvarar inte för kvarlämnade, förkomna tillhörigheter eller värdesaker.

Felanmälan

Akuta skador som vattenläckage, problem med lås, glaskross med mera ska
felanmälas så snart de uppstår eller upptäcks.

Dagtid
Gävleborgs Bevakning, telefonnummer: 026-24 20 50
Sandvikenhus Kundtjänst: 026-24 22 00

Kvällstid och helger
Gävleborgs Bevakning, telefonnummer: 026-24 20 50
Sandvikenhus Jour, telefonnummer: 026-10 68 00

Brand och uthyrning

Som ny hyresgäst får du en genomgång av utrymningsvägar och var
släckutrustning är placerad tillsammans med personal på Kulturcentrum. Du
får också annan viktig information om rutin vid utrymning. Informationen
finns också på särskilda informationstavlor i Kulturcentrum.

Grundläggande information som gäller vid alla bokningar:

• Utrymningsvägar får inte blockeras.
• Avfall placeras på avsedd plats.
• För att förhindra anlagd brand är det inte tillåtet att lämna brännbart
material intill fasader och under skärmtak.
• Vid offentliga evenemang, kurser och andra sammankomster är du
som arrangör ålagd att ge tydlig information till besökare/deltagare
om var utrymningsvägar finns.

Alkohol, tobak och droger

Alkoholhaltiga drycker får inte förtäras annat än i samband med
tillståndsgiven servering.
Rökning och användande av narkotika eller andra förbjudna preparat är inte
tillåtet. Förbudet gäller även utomhus i anslutning till husets entréer.

Allergier

Djur får ej tas in i lokalerna på grund av allergier. Av samma skäl bör
parfymer och andra starka dofter undvikas.

Hot, våld och otrygga situationer

 • Agera så snart du blir uppmärksammad om ett hotfullt beteende hos någon som vistas i lokalen. Det kan även handla om ett avvikande beteende som väcker olust hos dig eller andra besökare/deltagare.
 • Lös problemet i första hand genom samtal och dialog. Därefter avhysning på från platsen.
 • Om en sådan situation uppstår, kontakta väktare för rådgivning och eventuell avhysning.
 • Vid akut fara, ring polisen.
  Gävleborgs Bevakning, telefonnummer: 026-24 20 50 (väktare)
  Polis, telefonnummer 112 (larm) eller telefonnummer 114 14 (övriga ärenden).

Offentliga evenemang och allmänna sammankomster

Vid bokning av lokal ska det framgå om ändamålet är ett offentligt
evenemang eller allmän sammankomst. Vid offentliga evenemang och
sammankomster öppna för allmänheten är ni skyldiga att själva skaffa
nödvändiga tillstånd och betala för eventuella kostnader dessa för med sig.

Offentliga evenemang som sker på Kulturcentrum ska kommuniceras i
enlighet med Kulturcentrums riktlinjer för kommunikation och pr.
För information om riktlinjerna, vänligen mejla oss på kulturcentrum@sandviken.se

Faciliteter

Pentry
I foajén invid entrén från Köpmangatan 1 finns ett pentry med bland annat
köksredskap, mikrovågsugn, kyl och frys samt tillgång till vatten,
hushållspapper och städutrustning. Åtkomst med passerkort som du fått vid
bokning.

Första hjälpen
Första hjälpen-tavla med bland annat plåster, blodstoppare och sårtvätt finns
på flera platser i Kulturcentrum, bland annat i pentryt invid entrén från
Köpmangatan 1.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finns placerad i pentryt invid entrén från Köpmangatan 1. Skylt
finns placerad på vägg utanför dörren. Meddela ansvarig för uthyrning i
händelse av att hjärtstartaren använts.

Toaletter
Toaletter finns på flera olika platser i Kulturcentrum. Följ skyltar på plats.

Avbokning/ombokning

Du kan avboka eller omboka lokalen fram till fyra timmar innan bokad tid.
Vid avbokning mindre än fyra timmar före starttid kommer du att debiteras
det totala priset för bokningen.

Betalning

Bokning betalas i efterhand genom fakturering. Genomförd beställning är
bindande och innebär att du godkänner våra bokningsvillkor efter att du tagit emot bokningsbekräftelsen.

Uthämtning av passerkort

Uthämtning av passerkort sker i överenskommelse med ansvarig
kontaktperson för din bokning.

Kontakt

Anders Selgeryd, producent med ansvar för uthyrning/bokning
Telefon: 026-24 15 26
E-post: anders.selgeryd@sandviken.se

Patrik Enebrink, tekniker med ansvar för scener och lokaler
Telefon: 026-24 24 81
E-post: patrik.enebrink@sandviken.se