Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Bovik

Ädla lövträd och blomster

I en gammal hagmark vid Bovik fanns tidigare ett av Gästriklands största hasselbestånd. I samband med en avverkning 1973 skadades det dessvärre allvarligt. Rester av det gamla hasselbeståndet finns dock kvar och stubbskott från de avverkade buskarna växer snabbt upp. Buskskiktet är även i övrigt rikt med t ex olvon, try, måbär och tibast. Inom området växer ädla lövträd som lind, lönn och ask. I den påfallande rika floran märks bl.a. blåsippa, gullviva, lungört, skogsvicker, sårläka, trolldruva och vårärt. Vid Storsjön växer grovstammig al.

Källa: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Kartblad: 13 H SV

karta över Bovik

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se