Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Naturområden runt Storsjön

Storsjön är ett välbesökt utflyktsmål med många stränder och ett rikt fiske. Runt om sjön ligger även en mängd intressanta naturområden. Några av Storsjöns naturpärlor som Bovik m.fl. kan du läsa om här nedan och kanske göra utflykt till!

Båtplatser

Sandvikens segelsällskap ansvarar för båtplatserna vid Stenbryggan och i Trebo. Runt Storsjön finns det även flera andra båtplatser som tillhandahålls av t.ex. stugföreningar.

Lyskväll vid Storsjön

Den sista helgen i augusti är det tradition med ljuskväll på Storsjön. Denna helg tänder stugägare runt sjön eldar och ljus när skymningen lägger sig.

Skridskoåkning

En bana för skridskoåkning plogas vintertid mellan Hedåsbadet och Strandbaden. Årsunda IF plogar och sköter om den populära banan.

Glöm inte

  • att ta hänsyn till naturen, djuren och andra naturbesökare
  • att tystnad för många människor är en bristvara som söks på fritiden ute i vår vackra natur
  • att inte skräpa ner. Allt som vi tar med ut i naturen bör vi också se till att få med oss hem igen. Även cigarettfimpar.
  • att ta väl hand om båten och använda giftfri båtfärg och biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja.

Tips: Biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja finns att köpa på flera bensinstationer. Fråga där du brukar tanka! Har dom inte sådan olja hemma kan de alltid beställa!

Och tänk på att...

algblomning kan slå till i Storsjön under sommarhalvåret. Läs mer om algblomning.

Västra Storsjön

Värdefullt fritidsområde

Storsjöns östra del skiljer sig väsentligt från den västra. Den kännetecknas av ett stort antal öar, vikar och grundområden. Många av öarna och stora delar av fastlandsstränderna är tätt bebyggda med fritidshus eller permanentbebyggelse. Inom vissa delar av sjön är floran på öarna rik med betydande inslag av ädellövträd. Många av Storsjöns vikar och grundområden är mer eller mindre igenvuxna, framför allt med bladvass.

I anslutning till dessa är fågellivet ofta rikt. Gunnarudden är ett exempel på detta. I de stora vassarna vid Gunnarudden och i den anslutande delvis grova lövskogen har bl.a. näktergal, flodsångare, kärrsångare, rörhöna, storskrake och småfläckig sumphöna observerats. På öarna i Storsjön häckar bland annat rovfåglar och fisktärnor.

I Storsjön finns upp till ett tjugotal fiskarter, bland annat ett stabilt gösbestånd. Framförallt förekomsten av gös gör Storsjön till en av kommunens bästa och mest attraktiva sjöar, när det kommer till fiske. Vindskydd, rastplatser, båtuthyrning och campingplatser finns på flera platser runt sjön.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Fiskeplan för Sandvikens kommun 1998. Kultur- och fritidskontoret. Kartblad: 13 H SV

Östra Storsjön

Storsjöns västra del karaktäriseras av stora öppna vattenytor och få öar. Sjön har stor betydelse för friluftslivet - utmärkta badplatser har stort värde för den lokala befolkningen och de stora öppna vattenytorna ger seglarna goda förutsättningar. På Bryggholmen, en udde vid Storsjöns västra strand, växer en gammal aspskog med rikligt med lågor. Aspskogen är en intressant fågelbiotop, inte minst för hackspettar. På Färsenön mitt i Storsjön växer tallskog och ett anmärkningsvärt stort bestånd av druvfläder.

I Storsjön finns upp till tjugotalet fiskarter, bland annat finns ett stabilt gösbestånd. Framförallt förekomsten av gös gör Storsjön till en av kommunens bästa och mest attraktiva sjöar, när det kommer till fiske. Vindskydd, rastplatser, båtuthyrning och campingplatser finns på flera platser runt sjön.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Fiskeplan för Sandvikens kommun 1998. Kultur- och fritidskontoret. Kartblad: 13 G SO