Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Naturområden i Sandvikens kommun

Sandvikens kommun har en rikligt varierad naturmiljö präglad av både berg, grusåsar och Dalälven.

Dalälven med närområden utgör ett gränsland där det nordliga barrskogsbältet och den sydliga lövskogen möts. Gränslandet som kallas "Limes Norrlandicus" utgör nordgräns för många sydliga arter, respektive sydgräns för nordliga arter.

Inom kommunens gränser finns många sjöar, våtmarker, gamla barrskogar, artrika lövskogar och kulturpräglade områden med enhetlig miljö, så kallade biotoper. Det finns ett flera stora sammanhängande områden med höga naturvärden:

  • Dalälvsområdet med naturvärden av riksintresse och en nationalpark.
  • Kungsberget med omnejd.
  • Storsjön, Ottnaren och Öjaren med dess öar och stränder.
  • Lomsmuren, Svartsjömuren och Karinmossen är värdefulla våtmarker.
  • Enköpingsåsen med gammal tallskog.

I kommunen finns en Färnebofjärdens nationalpark och 16 naturreservat. Förutom de skyddade områdena finns många vackra, spännande och intressanta platser att besöka. Det finns många smultronställen att besöka och njuta av på nästa utflykt i det gröna!

Naturreservat

Mark och vattenområden kan skyddas som naturreservat av olika skäl:

  • för att bevara biologisk mångfald,
  • för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
  • för att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Naturreservat kan också bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

I Sandvikens kommun finns 17 naturreservat: Österbergsmuren, Grävna knippan, Kungsberget, Kungsfors, Vällingudden, Västerhällarna, Hohällan, Igeltjärnsberget, Långängarna, Lisselåsklack, Gammelstilla-Bredmossen, Bärsån, Kungshögshällarna, Högmossen, Laggarbomyran, Gysinge, Ista och Hamsas.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om alla naturreservat, se kartor och reservatsföreskrifter.
Läs mer om våra naturreservat på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om naturområden