Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Lekplats

I Sandvikens kommun finns 39 stycken lekplatser. En gång i veckan från maj till oktober genomförs en säkerhetskontroll av varje lekplats. Under övriga tiden av året genomförs en säkerhetskontroll en gång i månaden. Varje år besiktas också varje lekplats av en extern certifierad besiktningsman

I Sandvikens tätort finns lekplatser inom cirka 500 meters radie var man än bor.

Hitta lekplats i Sandviken

 • Björksätraparken, Blodriskegränd
 • Blodstensgatan
 • Zirkongatan
 • Timotejparken, Lassasvägen
 • Havregränd, Lassas
 • Seljansöparken, Hantverkarbacken
 • Vasaparken
 • Källgränd
 • Sandstensvägen
 • Enbacken, Grusåsgatan
 • Kittelvägen
 • Norrsätraparken
 • Stigen
 • Backavägen, Jäderfors
 • Stadsparken
 • Borovägen, Östanbyn
 • Stängselvägen, Svibacka
 • Klangtorget, Nybonbacken – Klangvägen
 • Mossvägen 80
 • Bastugatan, Lövbacken
 • Jädraåvägen, Östanå
 • Vindgatan, Boänge
 • Lindparken, Barrsätra
 • Trollstigen
 • Allévägen-Bergsgatan
 • Målargatan
 • Styrbjörns hage - Högbo Bruk

Järbo

 • Paviljongvägen
 • Bysmedsvägen

Storvik

 • Furuvägen – Tallplan
 • Thore Petrégatan 41

Kungsgården

 • Flyktbackavägen

Åshammar

 • Mästersmedsvägen

Gästrike-Hammarby

 • Ribacksvägen

Årsunda

 • Sörbyvägen
 • Sjövik, Tallbacken

Österfärnebo - Gysinge

 • Sandåvägen, Österfärnebo
 • Kölnavägen, Gysinge.