Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Konstgräsplaner

Det finns totalt sex konstgräsplaner i Sandvikens kommun.

Våra konstgräsplaner är en satsning på breddfotboll och ungdomar. De ger möjlighet till en längre säsong och ett högre nyttjande med fler timmar per år möjliga för träning och spel på respektive fotbollsplan.

Tre planer tillgängliga för spontanidrott

Planerna vid Skogsvallen, Svibackaplan och Vallhov är tillgängliga dygnet runt för spontanidrott, när planerna inte är bokade.

Vid spontanidrott aktiverar besökare belysningen 30 minuter åt gången via en tryckknapp vid någon av de fyra planerna. Belysningen kommer att kunna aktiveras mellan kl 08-22.

Tillgängliga och följer miljökrav

Alla entréer är tillgänglighetsanpassade. De följer också de hårdaste riktlinjerna och kraven för miljö och hållbarhet som går att uppfylla med SBR-granulat som infill. Bland annat finns bara en in/utgång med borststation för att man ska kunna borsta av sig det granulat som följer med spelare/publik ut. Granulatet ska sedan samlas upp och återanvändas igen.

Vi hjälps åt att minska mikroplast från konstgräsplaner

Gummigranulat som finns på konstgräsplaner är en betydande källa till mikroplastspridning. Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska spridningen av mikroplast från våra konstgräsplaner, då det är skadligt för miljön.

Läs mer om konstgräs och hur vi gör för att minska spridning av mikroplast