Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Vi hjälps åt att minska mikroplast från konstgräs

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska spridningen av mikroplast från våra konstgräsplaner, då det är skadligt för miljön.

Gummigranulat som finns på konstgräsplaner är en betydande källa till mikroplastspridning. Granulatet försvinner från planerna med regnvatten, snöröjning och spelare och hamnar i dagvattenbrunnar och omgivande natur. Varje år beräknas i snitt ett halvt ton gummigranulat spridas per plan.

Våra åtgärder vid konstgräsplaner med gummigranulat

Vid befintliga planer som har gummigranulat gör Sandvikens kommun olika åtgärder för att minska spridningen av mikroplast. Här är några exempel på vad vi gör:

  • Installerar granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid konstgräsplanerna för att samla upp granulatet och sedan lägga tillbaka det på planen.
  • Sätter upp plank runt planerna som ska hindra granulatet från att hamna utanför plan.
  • Sätter upp sko- och klädborstar vid in- och utgången från planerna och skyltar som informerar om att spelarna ska borsta av sig granulat från kläder och skor innan de lämnar plan. Vi samlar sedan upp granulatet och återanvänder det.
  • Rensar och använd lövblås för att samla in granulat som hamnat utanför planen.
  • Snöröjer planer på ett sätt som minskar granulatspridningen, exempelvis genom att lägga snön på en asfalterad yta intill planen.
  • Informerar föreningar om hur man minskar spridning av mikroplaster så att de i sin tur kan sprida informationen vidare till spelare, föräldrar med flera.

Frågor och svar

Vår förening har en konstgräsplan. Vad kan vi göra för att minska spridningen av mikroplast?

Granulatet fastnar lätt på kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller vid skötsel av planerna (exempelvis när snö plogas bort).

Här är några tips på vad föreningar som äger en konstgräsplan med gummigranulat kan göra för att minska spridningen.

  • Fyll inte på med nytt granulat i onödan utan bara när det verkligen behövs. Mät granulatnivån regelbundet och följ leverantörens råd om påfyllning.
  • Se till att spelare skakar eller borstar av kläder och skor innan de lämnar planen och innan kläderna läggs i tvättmaskinen. Granulat som trillar av i omklädningsrum, dusch, tvättstuga eller hem ska borstas upp och slängas i sopkorgen (brännbart avfall). Det ska inte hamna i avlopp, toalett, handfat eller tvättmaskin.

Vad kan jag som spelar på en konstgräsplan göra för att minska spridningen av mikroplast?

Du som använder en konstgräsplan med gummigranulat kan bidra genom att tömma skorna och borsta av dig granulat innan du lämnar planen och genom att sprida informationen vidare till andra spelare.

Granulat som trillar av hemma ska borstas upp och slängas i sopkorgen (brännbart avfall). Det ska inte hamna i avlopp, toalett, handfat eller tvättmaskin.

Vad säger forskningen om konstgräs och mikroplast?

Utredningar från Naturvårdsverket visar att konstgräs på planer, lekplatser och parker är en stor källa till spridning av mikroplast i Sverige. Några andra exempel på källor är industriell produktion och hantering av primärplast, slitage av däck från vägar, textiltvätt, båtbottenfärg, och nedskräpning.

Mikroplast bryts inte ner naturligt, vilket innebär att mikroplast som hamnar i naturen finns kvar under en mycket lång tid. I många delar av samhället pågår därför ett arbete med att minska på användningen och utsläppen av material som bidrar till spridning av mikroplast.

Läs mer

Naturvårdsverket — Konstgräsplaners miljöpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverket — Mikroplast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kemikalieinspektionen — Konstgräsplaner och fallskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
IVL Svenska miljöinstitutet — Mikroplast från konstgräs - frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsmaterial för att informera

Här finns ett informationsblad och sätta upp vid konstgräsplan och omklädningsrum, samt för att informera spelare och tränare om vikten av att borsta av sig granulatet.

Informationsblad - minska mikroplaster (A4) Pdf, 473.6 kB, öppnas i nytt fönster.