Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Trampolinmodellen

Litteraturhuset Trampolin arbetade under åren 2017-2019 med projektet Trampolinmodellen som finansierades av Sandvikens kommun och Region Gävleborg. Syftet var att formulera, förtydliga och sprida Trampolins arbetssätt, metoder och erfarenheter och resulterade bland annat i en bok, flera utbildningar och en film.

Under de år som gått sedan starten av Litteraturhuset Trampolin 2013 har vi samlat en stor kompetens kring frågor som barns delaktighet, rummets betydelse för barns språkutveckling, planering och utvärdering av aktiviteter och workshops för barn och unga m.m.

Inom ramen för projektet Trampolinmodellen har boken Trampolinmodellen - Ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling tagits fram.
I boken delar vi med oss av vårt sätt att kombinera teori och praktik med berättelsen i centrum. För mer information om Trampolinmodellen eller boken, kontakta någon av Litteraturhuset Trampolins verksamhetsutvecklare.

Bokens innehåll

 • Inledning - Välkommen till Litteraturhuset Trampolin!
 • Kapitel 1 - Barns delaktighet
  Utsvävningar på digitala arenor - om youtube, literacy och genremedvetenhet -Fredrik Lindstrand
 • Kapitel 2 - Rummets betydelse
  Rum för, med och av barn och unga - Eva Johanna Isestig
 • Kapitel 3 - Planering
  Visuellt läsande - en väg in i skriftspråket - Carina Fast
 • Kapitel 4 - Genomförande
  Lära genom lek och lära sig att leka - Katharina Andersson
 • Kapitel 5 - Två projekt från början till slut
 • Samlande tips och checklistor
Omslag till boken Trampolinmodellen - Ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och språkträning