Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Litteraturhuset Trampolin

Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som ligger i Kulturcentrum i Sandviken. På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Genom högläsning, drama, bild, film, foto, rörelse, musik m.m. levandegör vi böcker och andra berättelser och uppmuntrar barn och unga till eget berättande. Trampolin har även ett samverkansavtal med Region Gävleborg som innebär att lyfta litteraturen som konstform och sprida våra metoder och arbetssätt till pedagoger, bibliotekarier och andra kulturutövare som arbetar med barn. Det gör vi genom fortbildningar, inspirationsdagar, föreläsningar, webbinarier/seminarier m.m.

Här kan du se webbinariet Att berätta för barn och unga 2023 som har temat rädslor med flera spännande gäster. Klicka här för att se webbinariet! Länk till annan webbplats.

 

Brasseri Fantasi

Trampolins program hösten 2024

Vad händer på Trampolin?

Här kan du se vårt aktuella utbud.

Får med blomsterkrans ligger på ett moln

Sommarpennan 2024

Häng med i sommarens stora skriväventyr!

Litteraturlabbet material

Pedagogiskt material

Trampolin utvecklar olika program och pedagogiskt material för förskola/skola samt samarbetar i större litteraturprojekt.

Barnens galleri

Se vad barnen har skapat på Trampolin.

Trampolinmodellen

Intresserad av boken om Trampolinmodellen? Läs mer om boken här.

Alla aktiviteter på Trampolin

Om Trampolin 

En trampolin är ett redskap som handlar om rörelse och glädje. Trampolinen hjälper dig att hoppa lite högre än vad du tror att du kan. Denger dig en känsla av mod och våghalsighet.

Litteraturhuset Trampolin ska vara en igångsättare, en kultursprångbräda som inspirerar till berättande och berättelser. Här får barn och ungas berättelser liv genom olika estetiska uttrycksformer.

Målgrupp för verksamheten är barn i åldrarna 0-18 år och de vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk. Litteraturhuset Trampolin erbjuder barn och unga möjlighet att under skoltid och på sin fritid skapa egna och ta del av andras berättelser.

Lokalerna består av ett korridorsgalleri, tre större rum (Berättarrummet, Caféköket och Studion) samt ett par mindre rum och "häng"-utrymmen.

Tillsammans med barnkulturdesignern Eva-Johanna Isestig genomfördes en designprocess tillsammans med barn och ungdomar. Hur det gick till kan du läsa i boken Trampolinmodellen- Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling av Karin Forsgren Anderung och Elin Folkesson.

Studion på trampolin
Kojan i berättarrummet
Caféköket på Litteraturhuset Trampolin
Interiör från Caféköket
Berättarrummet kojan på Litteraturhuset Trampolin
Berättarrummet

Kontakt:

Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare

026 - 24 16 09

Katarina Eriksson
Verksamhetsutvecklare

026 - 24 11 45

Ulrika Goude Westby

Verksamhetsutvecklare

026 - 24 01 14

Litteraturhuset Trampolin Besöksadress:
Kulturcentrum/folkbiblioteket
Köpmangatan 5-7, Sandviken