Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Litteraturhuset Trampolin

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer, som film, bild, musik, drama och litteratur, med fokus på berättande.

Fantasifabriken

Fantasifabriken

Kulturcentrums öppna verksamhet för barn 3-5 år att tillsammans med andra uppleva berättelser med estetiska metoder.

Familjelördag

Aktiviteter på Trampolin

Litteraturhuset Trampolin erbjuder flera öppna aktiviteter som exempelvis Familjelördagar men även mycket annat spännande.

Litteraturprojekt

Litteraturprojekt

Trampolin utvecklar olika program och pedagogiskt material för förskola/skola samt samarbetar i större litteraturprojekt.

Trampolinmodellen

Trampolinmodellen

Det regionala projektet har resulterat i en bok och inspirationsutbildningar som handlar om Trampolins arbetssätt.

penslar i en burk

Barnens galleri

Se vad barn har skapat på Litteraturhuset Trampolin.

Barnens galleri

Litteraturhusbloggen

Litteraturhusbloggen

På Litteraturhusbloggen sprider Trampolin olika tips kring läs- och språkutveckling med estetiska lärprocesser.

Alla aktiviteter på Trampolin

Om Trampolin 

En trampolin är ett redskap som handlar om rörelse och glädje. Trampolinen hjälper dig att hoppa lite längre än vad du tror och ger dig en känsla av mod och våghalsighet.

Litteraturhuset Trampolin ska vara en igångsättare, en kultursprångbräda som inspirerar till berättande och berättelser. Här får barn och ungas berättelser liv genom olika estetiska uttrycksformer.

Målgrupp för verksamheten är barn i åldrarna 0-18 år och de vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk. Litteraturhuset Trampolin erbjuder barn och unga möjlighet att under skoltid och på sin fritid skapa egna och ta del av andras berättelser.

Lokalerna består av ett korridorsgalleri, tre större rum (Berättarrummet, Caféköket och Studion) samt ett par mindre rum och "häng"-utrymmen.

Tillsammans med barnkulturdesignern Eva-Johanna Isestig genomfördes en designprocess tillsammans med barn och ungdomar. Hur det gick till kan du läsa i boken Trampolinmodellen- Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling av Karin Forsgren Anderung och Elin Folkesson.

Barnens rätt till en del i designprocessenPDF (pdf, 1.6 MB) av Eva-Johanna Isestig.

Kontakt

Ingeborg Wasserman Westlin
Verksamhetsutvecklare
026-241609

Katarina Eriksson
Verksamhetsutvecklare
026-241145

Studiebesök

Peter Hirseland, 026-24 16 10
Enhetschef Bibliotek,
Litteraturhuset Trampolin

Besöksadress:
Kulturcentrum
Köpmangatan 5-7, Sandviken