Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Barn på Parkbadet

Parkbadets historia - ett badande folk

En 111 meter lång hisnande, fartfylld färd med blixtar och andra överraskande ljuseffekter. Med nya vattenrutschkanor som invigdes i december 2018 återtar Parkbadet sin ställning som ett av Sveriges häftigaste äventyrsbad i en stad bebodd av ett badande folk.

Varmbadhuset i Sandviken som togs i bruk 1897.

Varmbadhuset, det andra i sitt slag i Sverige, togs i bruk 1897.

Tidigt fick Sandvikenborna lära sig att renlighet medför trefnad och helsa. Så stod det på väggen till varmbadhuset från 1897, det första svenska badet med inomhusbassäng utanför Stockholm.

Badmästare Soelberg sägs ha hållit hårt på ordningen och hygienen. Inget hoppande, plaskande eller lekande fick förekomma i bassängen. När barnen badat färdigt fick de ställa upp sig på led och visa upp sina hälar. I tveksamma fall spottade Soelberg på tummen och gned på hälen . En ljus fläck och barnet fick skrubba vidare.

Gamla varmbadhuset på Fredriksgatan

Gamla varmbadhuset på Fredriksgatan.

Den stränge badmästaren ogillade särskilt när badgästerna spottade ut sina snusbussar i vattnet . Därför satte han upp spottkoppar runt om bassängen och skyltar med texten ”spotta ej i bassängen”.

Topp i Sverige

Av en prislista från 1908 framgår det att ett bassängbad då kostade 10 öre. Den som bastade ofta kunde köpa kuponger för 15 bastubad till priset av en krona. Sandviken har alltid legat högt på listor över kommuner där invånarna är extra bra på att använda sitt badhus. Ett bra badår ligger Sandviken runt fjärde-femte plats i landet med 230 000 besök, närmare sex bad per invånare.

Sandvikenborna har alltid varit ett badande folk, konstaterar Bosse Hedblom på kommunarkivet.

1931 noterades exempelvis nästan 70 000 bad i gamla varmbadhuset enligt den återkommande sifferrapporteringen i Sandvikens Tidning. En tradition som grundades redan på badmästare Soelbergs tid är julbadet med julmusik, glögg och levande ljus. För många utflyttade Sandvikenbor är det fortfarande den viktigaste jultraditionen att komma hem och vara med på ”bastuottan”, som den tidigare kallades, på julaftons förmiddag.

Välmåendet viktigt

Sandvikens badhus var också tidigt ute med att erbjuda friskvård i bred bemärkelse. Redan 1949 kompletterades badinrättningen med träningsutrustning och massageapparater. Två rum i före detta vaktmästarbostaden gjordes då om till motionsinstitut, eller gym som det skulle ha kallats i dag.

Som nästan all annan samhällsservice långt in på 1900-talet drevs gamla badhuset av Sandvikens Jernverk, i dag Sandvik. Företaget månade om personalens välmående. Kanske för att god hälsa och trivsel var bra för lojaliteten, produktionstakten och i förlängningen lönsamheten.

I en enkät som 200 arbetare fick svara på 1934 framhölls arbetsförhållanden och hygienen som den viktigaste orsaken till företagets då stigande popularitet. Först 1976 fick Sandviken ett badhus i kommunens regi. Då öppnades Sandvikens Badhus i Stadsparken. Simhallen, som senare fick namnet Parkbadet, totalförstördes 1991 vid en anlagd brand som fortfarande är ouppklarad.

Omstritt bygge

När anläggningen skulle byggas upp igen väckte visionären och idésprutan Mats Öström, då kommunens profilerade kultur- och fritidschef, tanken att man skulle passa på att bygga ett spektakulärt äventyrsbad. Så blev det också efter omskrivna studieresor, många utspel i media och långa debatter. Vid invigningen av andra etappen 1993 ansågs Parkbadet var ett av landets tre ledande äventyrsbad.

Ungdomar som badar i äventyrsdelen på Parkbadet.

Parkbadet är än idag en social knutpunkt och ett friskvårdshus med lek, bad och träning men också gott om utrymme för stressade personer att vårda inte bara kroppen utan även själen.

Koppla ner på Parkbadet" är en tagline man använder sedan ett antal år tillbaka och som ligger i tiden.Tanken är att man ska vara mer "här och nu

Sedan 2007 har det investerats drygt 100 miljoner kronor i anläggningen. Det senaste och mest påtagliga är vattenrutschkanorna som invigdes i december 2018.