Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Östra Storsjön

Värdefullt fritidsområde

Storsjöns östra del skiljer sig väsentligt från den västra. Den kännetecknas av ett stort antal öar, vikar och grundområden. Många av öarna och stora delar av fastlandsstränderna är tätt bebyggda med fritidshus eller permanentbebyggelse. Inom vissa delar av sjön är floran på öarna rik med betydande inslag av ädellövträd. Många av Storsjöns vikar och grundområden är mer eller mindre igenvuxna, framför allt med bladvass.

I anslutning till dessa är fågellivet ofta rikt. Gunnarudden är ett exempel på detta. I de stora vassarna vid Gunnarudden och i den anslutande delvis grova lövskogen har bl.a. näktergal, flodsångare, kärrsångare, rörhöna, storskrake och småfläckig sumphöna observerats. På öarna i Storsjön häckar flera rovfåglar, fisktärnor m m.

I Storsjön finns upp till tjugotalet fiskarter, bl a finns ett stabilt gösbestånd. Framförallt förekomsten av gös gör Storsjön till en av kommunens bästa och mest attraktiva sjöar, med avseende på fiske. Vindskydd, rastplatser, båtuthyrning och campingplatser förekommer på flera platser runt sjön.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Fiskeplan för Sandvikens kommun 1998. Kultur- och fritidskontoret. Kartblad: 13 H SV

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se