Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Västra Storsjön

Gästriklands största sjö!

Storsjöns västra del karaktäriseras av stora öppna vattenytor och få öar. Sjön har stor betydelse för friluftslivet - utmärkta badplatser har stort värde för den lokala befolkningen och de stora öppna vattenytorna ger seglarna goda förutsättningar. På Bryggholmen, en udde vid Storsjöns västra strand, växer en gammal aspskog med rikligt med lågor. Aspskogen är en intressant fågelbiotop, inte minst för hackspettar. På Färsenön mitt i Storsjön växer tallskog och ett anmärkningsvärt stort bestånd av druvfläder.

I Storsjön finns upp till tjugotalet fiskarter, bl a finns ett stabilt gösbestånd. Framförallt förekomsten av gös gör Storsjön till en av kommunens bästa och mest attraktiva sjöar, med avseende på fiske. Vindskydd, rastplatser, båtuthyrning och campingplatser förekommer på flera platser runt sjön.

Källor: Värdefull natur i Gävleborg, Naturvårdsprogram. Rapport 1997:12. Länsstyrelsen Gävleborg. Fiskeplan för Sandvikens kommun 1998. Kultur- och fritidskontoret. Kartblad: 13 G SO

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2015-08-03
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se