Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Satsning på nya idrottshallar på Jernvallen och i Storvik

De nya idrottshallarna på Jernvallen och i Storvik är kommunens största satsning genom tiderna på rörelse, folkhälsa, barn och unga. Satsningen ger ökade möjligheter för idrott, skolidrott och evenemang. Dialog med föreningar och skolan formar hallarna.

Välkommen in i den nya multiarenan på Jernvallen och allaktivitetshallen i Storvik redan nu genom att titta på filmen!

Vår kommun är i en positiv utveckling och med denna satsning stärker vi oss ännu mer som kultur och fritidskommun. Vi har en stark framtidstro och vi vill erbjuda våra invånare attraktiva livsmiljöer, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande.

Storsatsningen blir verklighet genom investeringar från Sandvikens kommun på 270 miljoner och stöd från Göranssonska stiftelserna på 110 miljoner.

Jernvallen – ett fantastiskt område för evenemang hälsa och rörelse blir ännu bättre

Jernvallens idrottsområde blir en ännu bättre samlingsplats för idrott och evenemang, glädje och gemenskap.

Den nya multiarenan består av sammanlagt fyra nya idrottshallar under ett och samma tak och placeras i anslutning till den befintliga A-hallen.

Jernvallen multiarena får ett brett användningsområde och består av:

 • en ny avdelning för gymnastik med idrottshall, två rum för fristående gymnastik- och gruppträning och ett mindre gym för kroppsviktträning
 • en ny sportarena
 • två nya idrottshallar för bland annat bollsporter och skolidrott som ersätter den tidigare B-hallen

Sportarenan får 1 200 sittplatser med möjlighet till matcher och tävlingar i till exempel innebandy och gymnastik, samt en konstruktion som är förberedd även för kulturarrangemang. Den befintliga A-hallen anpassas för racketsporter.

Den nya multiarenan har en yta lika stor som Göransson Arena och bildar tillsammans med arenan ett evenemangsområde med unika möjligheter.

Välkommen in i multiarenan redan nu

Längre filmversion utan musik

Tidslinje för byggnationen på Jernvallen

 • 16/6 2022 – invigning av projektet med spadtagsceremoni
 • Försommar 2022 – etablering
 • Juni-Juli 2022 – rivning av gamla B-hallen
 • Sommar-höst 2022 – markarbeten
 • Höst 2022 – grundarbete för nya hallarna
 • Vår 2023 – stomme
 • Sommar 2023 - sommar 2024 – invändigt arbete
 • Sommar/sensommar 2024 – färdig byggnad

Storvik – en modern allaktivitetshall för möten, idrott och rörelse för alla åldrar

Storvik är ett viktigt tillväxtområde i Sandvikens kommun. Vi utvecklar kommundelen med en efterlängtad allaktivitetshall som bildas av en ny idrottshall och en ny hall för boule, som byggs i anslutning till den befintliga Parkhallen. Parkhallen inklusive café och mötesplats för ungdomar rustas upp i sin helhet.

Den nya idrottshallen får ett brett användningsområde för skolidrott och bollsporter med en publikkapacitet på cirka 200-300 personer.

Storvik får bättre förutsättningar för idrott och skolidrott och går från 1 500 kvadratmeter hallyta till 4 000 kvadratmeter.

Välkommen in i allaktivitetshallen redan nu!

Längre filmversion utan musik

Tidslinje för byggnationen i Storvik

Byggnationen sker i två etapper. Under etapp 1 byggs de nya hallarna. Under etapp 2 rustas den befintliga Parkhallen.

 • 9/5 2022 – invigning av projektet med spadtagsceremoni

Etapp 1

 • Maj-juli 2022 – rivning av gamla scenen och bortgrävning av den befintliga kullen
 • Sommar/höst 2022 – Markarbeten
 • Höst 2022 – grundarbete för nya hallarna
 • Höst 2022 – stomme
 • Vinter-sommar 2023 – invändigt arbete
 • Sommar/sensommar 2023 – färdig byggnad

Etapp 2

Upprustning av befintliga Parkhallen börjar sommaren 2023 och ska vara färdig sommaren 2024.