Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Föreningen Konstens Rum I Sandviken

Föreningen Konstens Rum I Sandviken

Logotyp av Markus Johansson

Föreningen som är ideell och opolitisk ska verka för att bevara och utveckla kommunens Konsthall som ett centrum för samtida konst där bildkonstnärer och föreläsare ska få möjlighet att möta en publik. Sedan föreningen bildades har den i samarbete med Konsthallen och andra aktörer medverkat till ett antal utställningar och föreläsningar.

Föreningen är öppen för alla med intresse för konst och kultur .

Föreningen vill också bidra till

  • att kunskap om bildkonstens betydelse sprids
  • att diskussion om bildkonsten hålls levande
  • att det sker en förnyelse av t ex traditionella sätt att se och visa konst 
  • att bildkonsten ges möjlighet till samverkan med andra konstformer och områden t ex teknik och naturvetenskap

Vill du vara med?

Betala in medlemsavgiften 100 kr till
Plusgironummer 17 66 77-3, märk med ditt namn och e-postadress.

Du kan även betala medlemsavgiften vid våra arrangemang, kontant eller swish.

Kontakt

Föreningen Konstens Rum I Sandviken
konstensrumisandviken@gmail.com

Ordförande, Gunnar Thedeen
rgunnarv@icloud.com

Postadress:
Föreningen Konstens Rum I Sandviken
c/o Anne Charlotte Olofsson
Vallhovsvägen 152 A
811 38 Sandviken

Om föreningens historia och tidigare arrangemang

Föreningen bildades vid ett offentligt möte på Sandvikens Konsthall den 18 november 2002 under Sandvikens Konstförenings jubileumsutställning 60 år. Kultur- och fritidsnämnden hade beslutat att lägga Sandvikens Konsthall i malpåse och istället använda den till ungdomsverksamhet.
Mötet som besöktes av ett 70-tal intresserade antog då namnet Sandvikens Kulturförening vilket senare ändrades till Föreningen Konstens Rum I Sandviken, KRIS. Vid bildandet fanns representanter för Sandvikens Konstförening, Galleri Lars Palm, Konstskolan i Gävle, Konstgruppen Mamma och Sandvikens Folkbibliotek. Organisationerna kom att ingå i den interimsstyrelse om 11 personer som utsågs.

Medlemskortet designas av elever på Sandvikens Gymnasieskola.