Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Utställningsprogram

HÖSTEN 2017

Utställning KONSTHALLEN Kulturcentrum

De flytande, foto av Kenneth Håkansson)

 

KONSTHALLEN
26 augusti – 24 september
Black box Transit
Kenneth Håkansson

- kommer mörkret ifatt oss?
- jag vet inte.
- men det gör det väl?
- kom nu. Vi måste skynda oss.
….....
- jag ser inget.
- jag vet. Vi får helt enkelt ta ett steg i taget..
- okej
- släpp inte taget.
- okej.
- vad som än händer
- vad som än händer

(ur Vägen, Cormac McCarthy)


Förändringarna i världen innebär att gränser minskar i betydelse samtidigt som betydelsen av gränser ökar.

Gränser skyddar och stänger in.
Gränser skapar identitet och utestängning.
Gränser skapar krig och katastrofer.

Mentala och fysiska gränser tränger in i samhällen.
Mentala och fysiska gränser tränger in i människor.
Tränger in i människors kroppar och tankar.

Det byggs höga och ogenomträngliga murar
Människor dör vid dessa murar.
Människor dör vid dessa gränser.

- Nog är det väl en fasligt gammal tid vi lever i här i Nangijala?
Det kan man kanske säja på sätt och vis, sa Jonatan. Visst är det ju en gammal tid för oss. Men man kan också säja att det är en ung tid
Han tänkte efter lite.
- Ja, just det sa han, en ung och frisk och god tid som det är lätt och enkelt att leva i.
Men sedan blev han mörk i ögonen.
- Åtminstone här i Körsbärsdalen.

(ur Bröderna Lejonhjärta, Astrid Lindgren)

Våra mest brännande moraliska och intellektuella problem äger dilemmats karaktär.

Och upplevelsen av dissonansen mellan förmågan att förstå och skräcken att förlora kontrollen. Dilemmat mellan att vilja fly det som pågår och kravet på delaktigt ansvar. Vi måste ta det allvarliga på allvar.


Kenneth Håkansson ställde ut i Sandvikens konsthall år 2000, Videre (jag ser).
Då liksom nu bestod utställningen av verk utförda i olika gestaltningstekniker: video, installation, måleri och foto. Med en ambition att hålla ihop, skapa en helhet. Varje verk, en del i ett större övergripande verk.
Videre präglades av upplevelsen av efterkrigstidens tunga motsättningar och blodiga konflikter.
Nu (som då): om utsatthet, hot och katastrofer.
Allt verkar vara i rörelse, flytande. En nomadiserande tillvaro, en vandringstid (också mentalt).

 

Arrangemang i samband med utställningen:

Vernissage lördag 26 augusti kl.13, i närvaro av konstnären
Musik för solocello av Sallinen, Hindemith och Crumb. Cello Anna Jonshult

Lunchvisning onsdag 6 september kl. 12.30 och Familjevisning lördag 16 september kl. 12, med konstpedagogo Jan Annerborn

Artist talk Kenneth Håkansson torsdag 14 september kl. 19, samtalsledare konstpedagog Jan Annerbon 

 

Utställning KONSTHALLEN Kulturcentrum Sandviken

Har ni flaggproblem? foto Nina Svensson

 

KONSTHALLEN
30 september – 29 oktober
Har ni flaggproblem?

Beata Berggren, Angelica Falkeling, Salad Hilowle, Jonas Kjellgren, Bernd Krauss (DE), Anna Luczak (PL) Björn Lövin, Pablo Sigg (MEX), Gunnar Sillén, Liv Strömquist, Stig Sjölund, Nina Svensson m.fl.

Har ni flaggproblem? är en utställning som sätter samman poeten och författaren Stig Sjödin med dagsaktuella verk och konstnärskap. I likhet med Sjödins litterära verksamhet beaktar grupputställningen sociala, ekonomiska och politiska faktorer, där växelverkan mellan plats, omständighet och personlig erfarenhet har betydelse för verkets tillkomst och utformning.

Utställningens titel som kommer från Sjödins diktsamling utgiven 1970, öppnar upp för frågor kring nationalitet, klass, och tillhörighet. I dikten med samma titel beskriver Sjödin hur han betraktat en skylt i ett skyltfönster med texten, Har ni flaggproblem? Vänd er till oss! Sjödin tänkte länge på skylten och kom fram till att hans problem bestod i ett par oupplösta knutar på flagglinan. När han gick tillbaka till butiken med skylten för att fråga om sina oupplösta knutar hade verksamheten flyttat och han vet inte vart.

Konstnärens verksamhet eller arbetarens är sällan enkel den kombineras ofta med parallella verksamheter, i diktsamlingen beskriver Sjödin vad som hör samman utan att det möts. Göran Greider sammanfattar det så här: “För det jag tycker är storheten hos Sjödin är att läsningen av hans dikter alltid mynnar ut i diskussioner om något som är och förblir viktigare än den rena poesin: nämligen människan själv”.

Den 7 oktober 2017 är det 100 år sedan författaren och poeten Stig Sjödin föddes i Sandviken. Stig Sjödin (1917-1993) torde vara Sandvikens främsta litterära gestalt och arbetarförfattare, välkänd inte minst för enastående skildringar av bruksmiljöer och arbetet i järnverket.

Verken belyser komplexiteten i ett samhällsengagemang. Äldre verk (Sånger om C av Björn Lövin) tillsammans med nya platsspecifika verk lyfter fram frågeställningar om plats, tillhörighet, omständighet och personliga erfarenheter. Med estetiska koncept och förhållningssätt mellan verk och betraktare blir utställningsrummet en gemensam plattform för delad erfarenhet. Har ni flaggproblem? Vänd er till oss!

Utställningen är kurerad av konstnärerna Jonas Kjellgren och Nina Svensson.


Ett samarrangemang med föreningen Konstens Rum I Sandviken.

Utställningen genomförs med stöd från:
Region Gävleborg, kulturutveckling
IF Metall, Sandviken
Sandvik AB
ABF, Sandviken
IASPIS, Konstnärsnämnden


Arrangemang i samband med utställningen:

Vernissage lördag 30 september kl. 13, med presentation och samtal med några av de deltagande konstnärerna

VIDEOKLUBBEN #harniflaggproblem en serie filmvisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSER #1-4 en serie samtal och verksamheter/aktiviteter

 

Utställning KONSTHALLEN Kulturcentrum

Cleaning Tapes, ljudinstallation av Mika Taanila, foto Reima Määttänen från Hämeenlinna Art Museum

 

KONSTHALLEN
4 november – 3 december
Cleaning Tapes
Mika Taanila

Arkiv, minne och framtidsarkeologi är kärnan i Mika Taanilas filmer, fotografi och dokumentära arbete. Konstnären och filmskaparen, en av dem som representerar den nordiska paviljongen vid årets Venedigbiennal, studerade antropologi innan han ägnade sig åt film, och lusten att utforska historia och verkligheten har alltid varit närvarande i hans arbete. En verklighetens poesi där arkivmaterial, föråldrade medier som VHS-band, found footage, fotografier, bilder från TV och modern avancerad filmteknik är värdefulla källor för att reflektera över hur tekniska apparater och deras åldrande har omdefinierat medielandskapet.

www.mikataanila.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Arrangemang i samband med utställningen:

Vernissage lördag 4 november, i närvaro av konstnären

VIDEOKLUBBEN #Mika TaanilaTorsdag 9 november kl 18, SYRÉNEN


Utställninge KONSTHALLEN Kulturcentrum Sandviken

Korridoren, foto Björn Bengtsson


KONSTHALLEN
9 december – 14 januari
Korridoren

En utställning om getter, Virtual Reality och uppslukande landskap.


I samarbete med Konstfrämjandet Gävleborg.


Arrangemang i samband med utställningen:

Vernissage lördag 9 december

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se