Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ansökan

Här finns information om hur du ska göra för att söka till våra utbildningar och kurser.

E-tjänster

Här kan du begära ut betyg, beställa studieintyg och avbrott samt anmäla dig till prövning.

Beställa studieintyg

Beställa studieintyg

Från och med 2019 måste studieintyg beställas via E-tänster.

Exempelvis: Göranssonska stiftelsen, barnomsorg eller arbetsgivare.

Du väljer själv om intyget ska skickas hem till dig eller om du vill hämta det på expeditionen på CVL Olsbacka.

Betygsbeställning

Du beställer betyg från Centrum för Vuxnas Lärande i Sandviken via e-tjänsten nedan.

Betyget skickas hem till dig efter 1-2 veckor. Tänk på att det kan ta lite längre tid om du begär ut betyg i juni eller december eftersom många vill ha sina betyg då.

Om du läser flera kurser eller en yrkesutbildning är det bra om du väntar med att beställa betygen tills alla kurser är avklarade och betygssatta.

Om du behöver betyg från en annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställer du dem genom den skola där studierna genomförts.

Beställ betyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avbrottsbeställning

Om du funderar på att avbryta en kurs bör du först tala med en studievägledare. De kan ge vägledning och kanske hjälpa dig att hitta alternativa lösningar. Du som avbryter en eller flera kurser ska meddela det till din lärare och fyller i en särskild blankett i e-tjänster och anger orsak till avbrott. Har du studiestöd så påverkas studiepoängen vid avbrott och därför ska du även meddela Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Avbrottsbeställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl dig till prövning

Prövning

Den som anser sig ha kunskaperna eller på egen hand vill läsa in en kurs, kan efter prövning, få ett betyg på kursen ifråga. Prövning kan även ske i redan avslutade kurser. Observera, inför prövning ingår ingen lärarhandledning.

Vem får pröva?

För att få göra en prövning gäller att du vid anmälningstillfället ska vara minst 20 år eller ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Prövning kan endast göras i kurser som anordnas/anordnats på CVL.

Anmäl dig till prövninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur vet jag att jag har blivit antagen?

När du har sökt kurser, får du ett svarsmail till din e-postadress.. Om du inte får något mail är det viktigt att du går in på ditt användarkonto och se efter om du har skrivit rätt e-postadress.

För att veta om du har blivit antagen till kurserna behöver du logga in på ditt användarkonto i webbanmälan och titta på din studieplan. Du kommer INTE att få hem ett brev med posten där det står vilka kurser du har kommit in på, alltså ett antagningsbesked. 

Om du blir antagen till kurserna är det mycket viktigt att du själv läser kallelsen till registreringsdag och kursintroduktion på vår hemsida.

Du måste komma på dagen som heter Registrering om du är helt ny eller inte har läst på CVL under de senaste två åren.

Alla som söker kurser måste komma på kursintroduktionerna, som är starten på dina kurser. Missar du en eller fler utan att ha anmält det i förväg måste du söka igen till nästa start.

Ansökan till grundläggande och gymnasiala kurser

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagnings­regler

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Sandviken:

  • från och med hösten det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis,
  • saknar kunskaper i det som kursen innehåller,
  • har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen.

Betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid skicka med betyg från tidigare studier. (Gäller ej dig som är pågående elev)

Folkbokförd i annan kommun

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagning/urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning/kurs, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

(Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Studieomfattning

Du kan ansöka till kurser på upp till 500 poäng per studieperiod. För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka. Normal studieperiod är 20 veckor, annan period kan förekomma.

Schema och kurser som krockar

Det går inte att söka flera kurser inom samma kursgrupp!

Exempel: Du får inte söka både Svenska som andraspråk 2 (grupp 1) och Samhällskunskap1 eftersom båda kurserna står under kursgrupp 1.
I just detta fall, ska du istället välja Svenska som andraspråk 2 (grupp 2) som står under kursgrupp 4.

Observera att samtliga kurser i matematik läses på valbara handledningstider som är jämnt utspridda över hela veckan. De bör därmed inte krocka med någon annan kurs.

Ansökan till Barnskötarutbildning

Ansök till barnskötarutbildningen genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till Byggutbildning

Ansök till byggutbildningen genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till IT-utvecklare

Ansök till IT-utvecklare genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till Kockutbildning

Ansök till kockutbildningen genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till Lärvux

Ansök till Lärvux genom följande blankett AnsökningsblankettPDF (pdf, 98.7 kB)

Vid frågor om ansökan kontakta LärVux på telefon 026-24 19 23

Ansökan till Naturvetenskapligt och tekniskt basår

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagnings­regler

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Sandviken:

  • från och med hösten det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis,
  • saknar kunskaper i det som kursen innehåller,
  • har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen.

Betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid skicka med betyg från tidigare studier. (Gäller ej dig som är pågående elev)

Folkbokförd i annan kommun

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagning/urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning/kurs, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

(Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Studieomfattning

Du kan ansöka till kurser på upp till 500 poäng per studieperiod. För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka. Normal studieperiod är 20 veckor, annan period kan förekomma.

Ansökan till Småbruk, introduktion och orientering

Ansök till småbruk genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till Sfi

Du ansöker genom att kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller besöka utbildningen på plats.

Ansökan till Tekniskt Basår i Samverkan

Ansök till Tekniskt Basår i Samverkan genom www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan till Underhållsmekaniker

Ansök till underhållsmekaniker genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till Verkstadtekniker

Ansök till verkstadstekniker genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till Vårdutbildning

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagnings­regler

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Sandviken:

  • från och med hösten det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis,
  • saknar kunskaper i det som kursen innehåller,
  • har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen.

Betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid skicka med betyg från tidigare studier. (Gäller ej dig som är pågående elev)

Folkbokförd i annan kommun

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagning/urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning/kurs, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

(Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Studieomfattning

Du kan ansöka till kurser på upp till 500 poäng per studieperiod. För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka. Normal studieperiod är 20 veckor, annan period kan förekomma.

Ansökan till Yrkesförarutbildning

Ansök till yrkesförare genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Ansökan till distans/folkbokförda i annan kommun

Ansök genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Om du ska söka kurser eller utbildningar i annan kommun eller på distans (hos de utbildningsanordnare vi samarbetar med) ska du bifoga tidigare betyg, en motivering till varför du vill läsa kursen eller utbildningen på distans eller i annan kommun och ett arbets-, sjuk- eller föräldrarledighetsintyg, samt mål med studierna. Innan du lämnar in din ansökan måste du göra en studieplan med en studie- och yrkesvägledare.

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-05-23
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se