Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ansökan

Här finns information om hur du ska göra för att söka till våra kurser och yrkesutbildningar.

Osäker på vilken kurs eller yrkesutbildning du ska söka?
Under kurser och yrkesutbildningar hittar du hela vårt utbud.

Hur vet jag att jag har blivit antagen?

När du har sökt kurser, får du ett svarsmail till din e-postadress.. Om du inte får något mail är det viktigt att du går in på ditt användarkonto och se efter om du har skrivit rätt e-postadress.

För att veta om du har blivit antagen till kurserna behöver du logga in länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå ditt användarkonto i webbanmälan och titta på din studieplan. Du kommer INTE att få hem ett brev med posten där det står vilka kurser du har kommit in på.

Om du blir antagen till kurserna är det viktigt att du själv läser kallelsen till Kursstart och kursintroduktion på vår hemsida.

Du måste komma på kursstarten om du är helt ny eller inte har läst på CVL under de senaste två åren.
Alla som söker kurser måste komma på kursintroduktionerna samma dag. Om du inte har ett giltigt frånvaroskäl eller om du inte hör av dig så avskrivs du från kursen.

Ansökan till grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar.

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagnings­regler

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Sandviken:

  • från och med hösten det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis,
  • saknar kunskaper i det som kursen innehåller,
  • har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen.

Betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid skicka med betyg från tidigare studier. (Gäller ej dig som är pågående elev)

Folkbokförd i annan kommun

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagning/urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning/kurs, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

(Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Studieomfattning

Du kan ansöka till kurser på upp till 500 poäng per studieperiod. För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka. Normal studieperiod är 20 veckor, annan period kan förekomma.

Schema och kurser som krockar

Det går inte att söka flera kurser inom samma kursgrupp!

Exempel: Du får inte söka både Svenska som andraspråk 2 grupp 1 och Samhällskunskap 1 eftersom båda kurserna står under kursgrupp 1.
I just detta fall, ska du istället välja Svenska som andraspråk 2 grupp 2 som står under kursgrupp 4.

Observera att samtliga kurser i matematik läses på valbara handledningstider som ges flera tillfällen varje dag (även kvällstid). Därför bör inte matematik kurserna krocka med någon annan kurs. I matematik grundläggande är det dock obligatoriskt att delta 2-3 tillfällen/vecka bland dessa valbara tillfällen. De gymnasiala kurserna saknar obligatoriska handledningsträffar, men det är rekommenderat att delta.

Ansökan till Lärvux

Ansök till Lärvux genom följande blankett AnsökningsblankettPDF (pdf, 98.7 kB)

Vid frågor om ansökan kontakta LärVux på telefon 026-24 19 23

Ansökan till Naturvetenskapligt och tekniskt basår

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagnings­regler

Behörighet

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Sandviken:

  • från och med hösten det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis,
  • saknar kunskaper i det som kursen innehåller,
  • har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen.

Betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska du alltid skicka med betyg från tidigare studier. (Gäller ej dig som är pågående elev)

Folkbokförd i annan kommun

Om du inte är folkbokförd i Sandvikens kommun ska du ansöka genom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Tänker du flytta till och folkbokföra dig i Sandvikens kommun ska du ange detta i ansökan. Din ansökan behandlas så snart du kompletterat med ett personbevis som intygar att du är folkbokförd i Sandviken.

Antagning/urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnat.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning/kurs, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval.

(Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Studieomfattning

Du kan ansöka till kurser på upp till 500 poäng per studieperiod. För heltidsstudier krävs 20 poäng per vecka. Normal studieperiod är 20 veckor, annan period kan förekomma.

Ansökan till Sfi

Du ansöker genom att kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller besöka utbildningen på plats. Barrsätragatan 6B, 026-24 04 50. 

Ansökan till Tekniskt Basår i Samverkan

Ansök till Tekniskt Basår i Samverkan genom www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan till distans/folkbokförda i annan kommun

Ansök genom följande blankett AnsökningsblankettWord (word, 47.9 kB)

Om du ska söka kurser eller utbildningar i annan kommun eller på distans (hos de utbildningsanordnare vi samarbetar med) ska du bifoga tidigare betyg, en motivering till varför du vill läsa kursen eller utbildningen på distans eller i annan kommun och ett arbets-, sjuk- eller föräldrarledighetsintyg, samt mål med studierna. Innan du lämnar in din ansökan måste du göra en studieplan med en studie- och yrkesvägledare.

Sidan uppdaterad: 2020-02-25
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Vi finns på sociala medier

Facebook
Twitter
Facebook