Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ändrade avgifter för maxtaxan för barnomsorg 2024

Inkomsttaket i maxtaxan för barnomsorg höjs från och med den 1 januari. Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 645 kronor till 1 688 kronor.

Höjningen beror på att inkomsttaket under 2024 indexerats till 56 250 kronor per månad. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Förskolans avgiftsnivåer


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1 688 kronor

Barn 2

2 %

1 125 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor


Fritidshemmens avgiftsnivåer


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

1 125 kronor

Barn 2

1 %

563 kronor

Barn 3

1 %

563 kronor


Mer information om verksamheten

Solnedgång vid Storsjön