Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Framtiden för grundskolorna i Åshammar och Jäderfors kommer att utredas

Kunskapsnämnden har den 19 mars beslutat om att utreda framtiden för grundskolorna i Åshammar och Jäderfors.

Bakgrunden är ett vikande elevunderlag, vilket påverkar möjligheterna att bedriva en pedagogisk och ekonomiskt hållbar skolverksamhet på dessa skolor.

Utredningen ska, utifrån ett skolperspektiv, undersöka konsekvenserna av att stänga Jäderfors skola respektive Alsjöskolan eller inte.

Utredningen ska inkludera fakta kring skolorna som elevunderlag, elevprognoser, personal, ekonomi samt innehålla en barnkonsekvensanalys. Den ska även innehålla förslag på alternativa skolplaceringar.

Utredningen ska mynna ut i en rapport och förslag till beslut gällande de båda skolornas framtid senast på kunskapsnämndens sammanträde i augusti 2024. En eventuell förändring gällande skolorna kan bli aktuell tidigast läsåret 2025/2026.

Elever som sitter på rad vid en skolbänk.