Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Mål för babysimkursernas olika steg

Steg 1 Sälarna

Mål

Att föräldrarna ska få kunskap i grundläggande vattenvana med hjälp av olika grepp, sånger och livräddande övningar.

Fokus

Fokus är på att ge barnet grundläggande vattenvana och skapa trygghet för både barn och förälder i vattnet. Vi lär oss grundgrepp i mag- och ryggläge, så du blir säker på hur du kan hantera ditt barn i vattnet. Livräddande övningar där vi stärker barnets förmåga att kunna rädda sig själv.

Steg 2 Valarna

Förkunskap

Du har gått steg 1 Sälarna innan detta steg eller har ett barn med mycket god vattenvana (kan få vatten över ansiktet utan att visa obehag och stänger viljemässigt munnen och blundar vid det tillfället)

Mål

Målet är att barnet ska bli mer självständigt i vattnet och kunna ta sig framåt med hjälp av benspark och cherekringar (armringar). Dyka med hjälp och av egen fri vilja. Att kunna ändra position i vattnet genom att rotera från mage till rygg.

Fokus

Fortsätta skapa en trygghet i vattnet. Detta gör vi med sång, vattenvaneövningar och fria simningar med cherekringar. Med hjälp av lägesförflyttning lära barnen hur man tar sig tillbaka till en kant, hur man kan ligga på rygg och vila / vänta på hjälp.

Steg 3 Sjöstjärnorna

Mål

Vi utökar simsträckorna och simmar mot olika mål som kant / madrass med flythjälpmedel (cherekringar) men även utan, i livräddande syfte, eftersom man inte alltid är förberedd och har flythjälpmedel till hands. Dyka själv av egen fri vilja, fallteknik bakåt.

Fokus

Barnet ska bli mer tryggt i att kunna livrädda sig själv, rotera, flyta på rygg, dyka längre sträckor och falla i.

Steg 4 Ankorna

Mål

Att, på egen hand, med hjälp av benspark ta sig framåt längre sträckor och mot mål såsom madrass och kant. Dyka själv av egen fri vilja. Tränar vidare på att av egen fri vilja kunna rotera, flyta och falla bakåt.

Fokus

Barnet ska kunna förflytta sig i olika positioner själv från mage till rygg, från kant och tillbaka till kant. Livräddande övningar där barnet kan rädda sig själv genom att flyta, rotera, simma och dyka.