Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Mål för minisimkursernas olika steg

Steg 1 Bläckfiskarna

Inga förkunskaper krävs

Mål

Att träna upp en grundläggande vattenvana genom att successivt våga få vatten över huvudet utan att känna obehag. Simma med hjälp av flythjälpmedel korta sträckor själv. Att kunna ta sig tillbaka till kant med hjälp av vuxen.

Fokus

Grundläggande vattenvana, livräddande övningar och lägesförflyttning. Simma kortare sträckor med flythjälpmedel, flyta på rygg, rotera och med hjälp ta sig tillbaka till bassängkant man hoppat ifrån.

Steg 2 Hajarna

Förkunskap

Barnet vågar, utan obehag, få vatten i ansiktet och simmar kortare sträcka själv med flythjälpmedel.

Mål

Vi fortsätter stärka vattenvanan, att barnet blir mer självständigt i vattnet och tar sig framåt med hjälp av benspark. Övar andningsteknik. Våga doppa huvudet av egen fri vilja.

Fokus

Vi bygger vidare på vattenvanan, livräddande övningar och lägesförflyttning. Simmar längre sträckor med flythjälpmedel och tar oss själv tillbaka till kant. Dyka med hjälp och även själv av egen fri vilja.

Steg 3 Blåvalarna

Förkunskap

Kan doppa huvudet själv av egen fri vilja och kan ta sig tillbaka till kant utan hjälp

Mål

Kunna simma längre sträckor med flythjälpmedel och kunna simma kortare sträckor utan flythjälpmedel. Barnet lär sig att med benspark och pop-up andning ta sig till kant / madrass. Klarar själv att göra en rotation ifrån mage till rygg, där barnet hittar flytläget.

Fokus

Vattenvaneövningar, livräddande övningar och lägesförflyttning. Fortsatt träning på andning och längre simsträckor.

Steg 4 Krokodilerna

Förkunskap

Kan med hjälp av benspark simma kortare sträckor själv och kan andas med hjälp av pop-up andning

Mål

Att med hjälp av benspark ta sig framåt längre sträckor och mot mål såsom madrass och kant. Vi bygger vidare på simningen och lägger på crawlarmtag till våra bensparkar. Att kunna dyka ifrån kant och ta oss tillbaka igen till kanten. Dyka ifrån kant, dyka djupare för att plocka upp föremål ifrån botten. Kunna sparka sig fram på rygg och vila på rygg.

Fokus

Vattenvana, simma crawl och klara sig själv i vattnet utan stöd. Livräddande övningar som gör att du kan ta dig från punkt A till B på ett säkert och effektivt sätt. Kan sparka sig fram i ryggläge och kan ta vilopaus genom att ligga och flyta.