Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillgänglighets­redogörelse - e‑tjänster inom förskola, skola och fritidshem

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för e-tjänster inom förskola, skola och fritidshem. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster Education.net

Education.net är ett system som används inom förskola, skola och fritidshem och tillhandahålls av Tieto. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem.

Vilka tjänster gäller tillgänglighetsredogörelsen för?

Redogörelsen gäller för följande tjänster:

 • Ansökan om barnomsorgsplats
 • Beräkna avgift för barnomsorg
 • Registrera/ändra inkomst.

För dessa tjänster används systemet Education.Net från företaget Tieto.

Kända brister i tillgängligheten

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor.

Användare som behöver navigera med tangentbord eller annan hjälpteknik kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt.

Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster Edlevo

Edlevo är ett system som används inom förskola, skola och fritidshem och tillhandahålls av Tieto. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem.

Vilka tjänster gäller tillgänglighetsredogörelsen för?

Redogörelsen gäller för följande tjänster:

 • Edlevo – vårdnadshavare
 • Nyheter
 • Meddelanden
 • Barnschema
 • Ändra kontaktinformation
 • Avsluta placering

För dessa tjänster används Edlevo från företaget Tieto.

Kända brister i tillgängligheten

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor. Zoomning av innehåll kan också påverka läsbarhet i vissa moduler.

Användare som behöver navigera med tangentbord kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt samt att fält för att välja datum inte är anpassat för access via tangentbord.

Tillgänglighetsredogörelse Lärplattform Unikum

Unikum är en lärplattform som används inom skolan och tillhandahålls av företaget Unikum. Tillgänglighetsredogörelsen beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem.

Kända brister i tillgängligheten

Lärplattformen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Beskrivning av tillgänglighet i Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planerade åtgärder

Tillgänglighetsproblem rättas löpande och förbättringar kommer att meddelas varje release. Ambitionen är att full tillgänglighet för tjänster mot elever och vårdnadshavare ska uppnås senast 2023-06-30.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

 • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
 • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
 • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet
Medborgarservice 026-24 00 00
Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts med hjälp av leverantören. Se även leverantörens Tietos information om tillgänglighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-12-05