Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Särskolor i Sandvikens kommun

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för dig som inte kan nå grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Mer om grundsärskola

Träningsskola

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Den är avsedd för dig som inte kan tillgodogöra dig hela eller delar av utbildningen i ämnena på grundsärskolan.

Mer om träningsskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola är en frivillig skolform för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Skolan har 3 nationella och 1 individuellt program.

Mer om gymnasiesärskola

Lärvux

Lärvux

Lärvux är en utbildning för dig som har fyllt 20 år och har en utvecklings­störning eller hjärnskada.

Mer om Lärvux