Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Anpassad gymnasieskola

Här hittar du information om ansökan, antagning och undervisning för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad gymnasieskola är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I Sandviken finns det för närvarande tre nationella program samt det individuella programmet för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Utbildningen omfattar 2500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar fördelade på fyra år.

Ansökan och antagning till anpassad gymnasieskola

Information om hur gymnasievalet går till, hur du söker och vilken behörighet som krävs hittar du hos Dalarnas Kommunförbund som även ansvarar för gymnasieantagningen i Sandviken.

Mer information om gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nationella program

På anpassad gymnasieskola i Sandviken finns nationella program med följande inriktningar:

 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Hotell, restaurang och bageri

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t.ex. enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för att t.ex. kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder eleverna för att kunna arbeta med t.ex. bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande är lärande på ett program som eleven genomför på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Alla nationella program inom anpassade gymnasieskolan ska innehålla APL i minst 22 veckor.

Gemensamma ämnen för nationella program

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller svenska som andraspråk

För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. Ämnesplanen visar hur många poäng varje kurs omfattar. Efter avslutad kurs sätts betyg.

Individuella program

Individuella program i anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

Den garanterade undervisningstiden för individuella program är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Gymnasieskolebevis i anpassade gymnasieskolan

Elever som gått anpassade gymnasieskolan ska få ett gymnasieskolebevis. Detta gäller alla elever i anpassad gymnasieskola på såväl nationella som individuella program.

Gymnasieskolebeviset beskriver tydligt de kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från anpassade gymnasieskolan på ett sådant sätt att det underlättar kontakten med möjliga arbetsgivare. Det innehåller uppgifter om vilket program eleven följt och vilka kurser eller ämnesområden eleven läst samt kursernas omfattning i gymnasieskolepoäng och ämnesområdenas omfattning. Av beviset framgår också vilka betyg eleven fått samt information om gymnasieskolearbetet och inriktningen på elevens arbetsplatsförlagda lärande.

Alla påbörjade kurser ska finnas dokumenterade i beviset, både de som eleven avslutat och fått betyg i och de som eleven inte har fått betyg i. För de elever som fullföljt ett fullständigt nationellt program bör det framgå att eleven har uppnått alla de 2500 gymnasiesärskolepoäng som en fullständig utbildning består av.

Kontaktinformation

Bessemerskolan
Besöksadress: Industrivägen 5 A, ingång: 8A, Sandviken
Postadress: Sandvikens kommun, Bessemerskolan, Anpassad gymnasieskola, 811 80 Sandviken

Biträdande rektor: Anna-Karin Broström
026-24 20 93
anna-karin.brostrom@edu.sandviken.se

 • Frånvaroanmälan görs i första hand i appen Edlevo. I sista hand via sms till 010‑150 30 44. Läs hur du gör frånvaroanmälan via sms
 • Söker du schema, möjlighet att kunna skicka meddelande till lärare eller annan personal på skolan hittar du det i appen Edlevo. Du kan också hitta kontaktuppgifter till ditt barns pedagoger i deras profil i appen Unikum Familj.
Gymnasiesärskolan som ligger på Bessemerskolan