Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Klartecken för byggstart i kvarteret Trumpeten

Detaljplanen för kvarteret Trumpeten är nu antagen. Det innebär att vi snart kan se ett helt nytt kvarter växa fram vid rondellen intill Lidl i centrala Sandviken.

Fastighetsbolaget som äger marken har fått klartecken att påbörja projektering för att bygga bostäder. I kvarteret skapas också möjligheter för mindre butiker och andra verksamheter att kunna etablera sig.

Markägaren planerar för byggprocessen

I framtiden kan vi se närmare 380 bostäder i området där nybyggnationen ska ta form.

Kvarteret Trumpeten kan nu fortsätta utvecklas som en attraktiv och välkomnande entré till Sandviken med direkt närhet till trafikplats Tuna och E16. Ett genomförande av den här planen skapar centralt belägna bostäder med närhet till kollektivtrafik, handel, skola, arbetsplatser och service där också mindre verksamheter kan komplettera bebyggelsen. Det känns väldigt positivt. Jag hoppas att området ska andas tillväxt och god livsmiljö", säger Yvonne Andersson, samhällsbyggnadschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Tid för byggstart är ännu inte bestämd. Det är Sandvikens företagspark som är markägare för kvarteret Trumpeten, och de ska påbörja planeringen för hur byggprocessen ska se ut.

Målet är att skapa ett nytt kvarter som erbjuder fler olika typer av bostäder. Idag är det brist på bostäder i centralt läge i Sandviken, något som är en viktig pusselbit för en stad som växer.

En visionsbild sett från Lidl över kvarteret Trumpeten.

Visionsbild över kvarteret. Bild: White arkitekter