Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kriget i Ukraina och oro i världen

Även om det inte finns något akut hot mot Sverige kan många känna oro inför det försämrade säkerhetsläget i Europa. På den här sidan hittar du viktig information och tips om krisberedskap.

För Sandvikens kommun gäller vårt grundläggande ansvar att bedriva våra samhällsviktiga verksamheter oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser. Fram till att regeringen eventuellt beslutar om höjd beredskap finns inga andra uppdrag än de som normalt är riktade till kommunen. Vi samverkar med flera aktörer i samhället för att vara förberedda om förändringar sker.

Information om läget just nu

Krisinformation.se publicerar samlad information från svenska myndigheter om läget just nu.

Tips för din egen krisberedskap

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet.

Du bör till exempel vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Den insikten hos var och en ökar vår förmåga att agera och hantera när någonting oväntat händer.

Det är naturligtvis svårt att vara helt beredd på det oväntade. Krisberedskap handlar om vår förmåga att, förebygga, motstå och hantera en kris. Det handlar alltså om att vara förberedd på oväntade händelser som påverkar många människor och stora delar av samhället. Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.

På länkarna nedan får du tips på vad du bör tänka på och hur du kan förbereda dig.

Skyddsrum

Skyddsrummen ska användas om regeringen har förklarat höjd beredskap eller krig. Ett skyddsrum har vanligtvis ett helt annat användningsområde under normala omständigheter. Det kan vara kontor, garage, förskoleverksamhet eller kanske helt enkelt ett källarförråd.

I anslutning till varje utrymme finns ett materialförråd med utrustning som ska mon­teras eller flyttas in i skyddsrummet. Innan detta kan ske måste skyddsrummet tömmas. För detta arbete, som fastighetsägaren ansvarar för, har man 48 timmar på sig.

För de skyddsrum där Sandvikens kommun är fastighetsägare pågår en inventering.

Det är regeringen som fattar beslut om när våra skyddsrum ska ställas i ordning. Dock sker detta med automatik i de fall besked kommer om höjd beredskap. I samband med sådana åtgärder kan vem som helst söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Det spelar heller ingen roll om du är svensk medborgare eller inte och vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. 

Mera om skyddsrum finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida Skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IT- och informations­säkerhet

Idag är samhället fyllt av tekniska lösningar som kan underlätta din vardag. Men klickar du på okända länkar eller öppnar okända bifogade filer kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk eller bifogad fil.

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi kan stöta på i vår vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att värdefull information går förlorad. På länkarna nedan kan du få information och tips om vad du kan göra för att skydda dig.

För Sandvikens kommuns verksamheter har vi antagit en policy för IT- och informationssäkerhet som gäller för alla verksamheter i kommunkoncernen.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Om jodtabletter och strålning

Många människor har frågor om situationen i Tjernobyl i Ukraina och om man behöver jodtabletter här i Sverige. På länkarna nedan finns mer information om jodtabletter och strålning.

Hjälp och stöd för att hantera oro

Det som händer i Ukraina just nu kan ge många tankar och kan göra både barn och vuxna oroliga. Krisinformation.se har i samarbete med Försvarsmakten och BRIS tagit fram anpassad information för barn om det som händer i Ukraina just nu.
Lilla krisinformation – Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.
Stöd vid oro - krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag hjälpa till?

Många vill efter Rysslands invasion av Ukraina hjälpa människor som drabbas av kriget. Flera frivilligorganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser.
Exempel på hjälporganisationer.

Se fler hjälporganisationer - Giva Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Engagera dig i en frivilligorganisation

Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. Läs mer om frivilligorganisationer och hur du kan engagera dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga Resursgruppen, FRG består av personer som är utbildade, tränade och kvalitetssäkrade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver förstärkas. Läs mer om Frivilliga Resursgruppen och hur du kan göra för att anmäla intresse för att vara med. frivilligaresursgruppen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar för flyktingmottagning

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd och asyl. I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende.

Det finns tre olika ansökningsförfaranden för att stanna i Sverige:

  • Uppehållstillstånd efter vanligt förfarande.
  • Tillfälligt uppehållstillstånd, enligt EU:s massflyktsdirektiv.
  • Turistvisum, 90-dagar för ukrainska medborgare.

Läs mer på migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens ansvar för skolgång

Kommunen ansvarar för skolgång för barn 6 – 19 år om:

  • barnet har ett asylboende eller bor i kommunen enligt EBO-lagen under asylprocessen
  • eller omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla barn i åldern 6 – 19 år som nu kommer från Ukraina har möjlighet starta sin skolgång i Sandvikens kommun.

Kontakta Integrationsenheten för mer information

Kommunen kan tillfälligt nödpröva ersättning

Kommunen kan hamna i situationer där vi måste nödpröva människors rätt till tillfälliga matpengar och/eller boende. Detta stöd är dock tillfälligt och man tar hänsyn tas till om det finns barn med i bilden. Det kan också handla om att få bistånd till att resa till Migrationsverkets närmaste servicecenter eller till hemlandets ambassad.

Nationell information om att komma som flykting till Sverige

På informationsverige.se finns samlad information om att komma som flykting från Ukraina till Sverige översatt till olika språk.
Att komma till Sverige från Ukraina - informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blått och gult hjärta