Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Krishantering

För att möta en situation där kommunens invånare har ett akut behov av stöd, har en organisation för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) skapats.

POSOM Sandviken

Sandviken har en kommunalt samordnad grupp med ledningsuppdrag för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade vid större olyckor och katastrofer som sker inom Sandvikens kommun eller som på annat sätt berör kommunens innevånare, en så kallad POSOM-grupp.

POSOM-gruppen ska aktiveras vid större olyckor och katastrofer, när det akuta vårdbehovet är större än de omedelbart tillgängliga resurserna.

Räddningsledare, polisinsatschef eller sjukhusets PKL-grupp (Psykologisk/ Psykiatrisk Katastrof-Ledningsgrupp) kan aktivera POSOM-gruppen. Detta sker alltid via SOS-alarm, telefon 112.

Kontaktperson
Rolf Sundqvist, samordnare POSOM-gruppen,
tel: 026-24 00 78

Mer information om Sandvikens kommuns POSOM-organisation Pdf, 311.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Krisgrupper

Alla arbetsplatser ska dessutom ha egna krisgrupper att ta till vid mindre händelser. Detta är ett krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Krisgruppens uppgift är att stödja personal i samband med händelser som till exempel knivöverfall på en socialtjänstmottagning eller dödsfall i en skola.