Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Höjaspelet

Här får du mer information om det klassrumsbaserade skolprogrammet Höjaspelet.

Vad är Höjaspelet?

Höjaspelet är den svenska versionen av det internationellt erkända programmet Good Behavior Game. Ett klassrumsbaserat program som lärare i årskurs F-3 integrerar in i ordinarie undervisning för ökad trygghet, studiero och en positiv klassrumsmiljö. Lärarna spelar spelet med klassen tre gånger per vecka och spelet inleds med att klassen delas in i lag. Inför varje spelomgång introducerar läraren tre regler som kan handla om att fokusera, arbeta tyst och räcka upp handen. Det gäller för deltagarna i laget att hjälpa varandra följa reglerna samtidigt som de enskilt eller tillsammans arbetar med en tilldelad arbetsuppgift. Alla lag som lyckas vinner.

I början spelas Höjaspelet en kort stund (cirka 10 minuter) och efterhand ökas speltiden. Spelet anpassas efter elevernas förutsättningar så att alla kan vinna. Vinster kan vara att läraren läser en saga, att spela hänga gubbe, leka dansstopp eller liknande aktiviteter som eleverna själva varit med att välja.

Höjaspelet i Sandvikens kommun

Höjaspelet implementeras i Sandvikens kommunen med hjälp av Malmö Stad, som i sitt arbete med CTC, översatt och anpassat programmet till svensk kontext. Läs mer om Höjaspelet i Malmö Stad på deras hemsidan.

Läs mer om Höjaspelet (länk till malmo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.