Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Välkommen till områdesteam 2

Boänge, Bredmossen, Hedgrind, Hedåsen, Högbo, Ingalund, Klangberget, Kyrkåsen, Lassas, Lövbacken, Nyhem, Sandbacka, Seestaden, Stensätra, Svibacka, Sätra, Västanbyn, Örta, Östanbyn, Östanå.

En kartbild som visar vilka delområden som tillhör Spiras område två.

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara en central grund för alla barn i Sandvikens kommun. Tillsammans skapar vi en god grund för en stabil framtid.

Välkommen att engagera dig du också!

Här kan du tag del av den senaste informationen om Spiras arbete i område 2. Områdesteamets arbete sammanfattas i två olika dokument. Områdesprofilen är en nulägesbeskrivning av områdets behov och handlingsplanen är en beskrivning av hur områdesteamet ska arbeta framåt för att möta dessa behov.

Områdesteamet

Områdesteamet i område 2 är en arbetsgrupp som utför det operativa arbetet i området. Teamet träffas regelbundet och vi följer CTC-processen för vad, när och hur saker ska göras.

Områdesteamet vill samla alla aktörer som möter barn och unga i vårt område. Vi utgår från tanken att det finns en arbetsuppgift för alla som vill vara med och förändra barn och ungas uppväxtvillkor. Ta kontakt med oss för att se hur just du kan bidra!

Vilka arbetar i teamet?

Totalt är vi 18 personer som representerar följande verksamheter eller organisationer.

 • ABF
 • Centrala förskoleområdet
 • Centrala grundskoleområdet
 • Familjecentralen
 • Friluftsfrämjandet
 • Göranssonska Stiftelserna
 • Högbo AIK
 • Högbo Bruk
 • Individ- och familjeomsorgen
 • SAIK Innebandy
 • SAIK Bandy
 • Sandvikens Brottarklubb
 • Sigridsgården
 • Södra förskoleområdet
 • Södra grundskoleområdet
 • Tekniska kontoret

Vill du vara en del av teamet?

Vill du eller din organisation veta mer om hur ni kan bidra till områdesteamet?

Tveka inte på att ta kontakt med lokala utvecklingsledaren Linda Stålberg via e-post: spira@sandviken.se eller via Medborgarservice Tel: 026 - 24 00 00