Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Företagsnätverk

Att finnas med i ett nätverk av andra företagare kan vara en väg till nya affärsmöjligheter, utbyte av  kontakter och utveckling.

Här har vi samlat ett antal företagsnätverk som finns i regionen.

Företagargruppen Storvik/Hammarby

Företagargruppen startade i februari 2004 efter önskemål från ett antal företag på orten.

Gruppen är till för samtliga företag, litet som stort.

Vårt första mål var nätverksbyggande, eftersom det saknats mellan företagen på orten de senaste åren. Och vi tror att mixen mellan stora och små företag kan vara gynnsam för båda parter.

Lunch- och kvällsmöten har varit på agendan medan innehållet har varierat mellan diverse föredrag och informationsträffar.

Ett starkt samarbete har utvecklats mellan företagen och Hedängskolan. T.ex. har elever i årskurs 8 fått möjlighet att besöka företag och ta reda på hur företaget fungerar, under tiden de har t ex läst företagsekonomi på skolan.
Som avslutning på uppdraget har en utställning presenterats av eleverna på skolans Öppet Hus-dag. Ett välbesökt och uppskattat samarbete som utvecklas för varje år.

Vi har också samarbetat när det gäller elevernas gymnasieval där vi under en dag informerat om utbildning och kompetens inom varje enskilt företagsområde.

Vi är öppna för förslag på olika evenemang och föredrag.
Kontakta oss på info@wiiksror.se

Företagarna i Sandviken

Adress
Box 97
811 21 Sandviken
Tel: 026-25 99 50
Fax: 026-27 00 90

E-post: kansli@foretagarnaisandviken.se
Föreningens webbplats: www.foretagarnaisandviken.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreningens ordförande: Ann-Louise Kleen
E-post: kansli@foretagarnaisandviken.se

Nätverk Besöksnäring

Att finnas med i ett nätverk med företagare, föreningar och arrangörer kan vara en väg till nya affärsmöjligheter, utbyte av kontakter och utveckling.

Känner du att du vill delta i något av nätverken? Kontakta respektive nätverks kontaktperson.

Vi har samlat olika intressenter inom följande områden:
Musik, Idrott, Turism samt Hotell och konferens.

Musiknätverk

För arrangörer av evenemang och konserter.

Kontaktperson:
Anders Selgeryd
Kulturcentrum
Kultur och Fritidskontoret
tel: 026-24 15 26
e-post: anders.selgeryd@sandviken.se

Idrottsnätverk

För föreningar som arrangerar tävlingar och cuper

Kontaktperson:
Niklas Bergdahl
Föreningsenheten
Kultur och Fritidskontoret
tel: 026-24 11 07
e-post: niklas.bergdahl@sandviken.se

Turismnätverk

För företagare och aktörer inom besöksnäringen.

Kontaktperson:
Eva Hofstrand
Turismchef
tel: 026-24 14 01
e-post: eva.hofstrand@sandviken.se

Hotell och konferensnätverk

Kontaktperson:
Eva Hofstrand
Turismchef
tel: 026-24 14 01
e-post: eva.hofstrand@sandviken.se

Triple Steelix

Nätverk Skärande är en, undergrupp till Triple Steelix, geografiskt avgränsad till en sammanslutning av företag i Gästrikland med verksamhet inom service och underhåll, skärande bearbetning, plåtbearbetning, verktygstillverkning samt härdning. Även företag med egna produkter finns med i nätverket.

Nätverket består i dag av ett 30-tal företag, som med hjälp av bl a Sandvik AB, Ovako och SSAB  samt deras dotterbolag leder till att nätverket ligger i framkant av nya erfarenheter för service och underhåll, teknikanvändning av både skärande verktyg och material.

Medlemsföretagen kan bl a genom att samarbeta med kollegor åta sig större uppdrag och på detta vis tillföra Gästrikeregionen en ökad ordervolym.

Är du intresserad av att komma i kontakt med nätverket?
Läs mer på hemsidan
www.triplesteelix.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åshammars Företagarförening

Syftet med föreningen är att

  • tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen,
  • stödja enskilda företag i enskilda ärenden,
  • arbeta för fri företagsamhet, stimulera nyetableringar,
  • främja samarbetet mellan företagare i Åshammar och närområdet,
  • arbeta med samhällets service och utveckling,
  • verka för ökad kännedom om företagsamheten i Åshammar hos såväl invånarna i samhället som utåt,
  • representera företagsamheten i Åshammar i kontakter med kommun, länsstyrelse, landsting och övriga myndigheter i frågor av gemensamt intresse och att vara medlemmarna behjälplig i sådana frågor,
  • stödja inflyttning och nyetablering av företag i bygden,
  • verka för största möjliga anslutning till föreningen.

För mer information kontakta:
Arne Piippola
tel: 0290-500 00, 070-340 15 44
e-post: Arne Piippola

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-08-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se