Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Tuna 1

Här finns möjligheter för expansiva företag. Detaljplanelagd mark: 180 000 kvm. Området ligger strategiskt vid E16. Infrastruktur på plats. Inga ytterligare investeringar för infrastruktur är nödvändiga.

Arbete med detaljplaneändring pågår. Ny detaljplan kommer att innehålla handel, kontor, hotell m.m. Detaljplanen beräknas vara klar till våren 2015.

 

Välkommen att kontakta oss för att få mer information.

Näringslivskontoret

Elisabeth Hansson
Näringslivsutvecklare
tel: 026-24 12 79
elisabeth.hansson@sandviken.se

Tekniska kontoret

Andreas Sundström Exploateringsingenjör
tel: 026-24 12 40
andreas.sundstrom@sandviken.se

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-02
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se