Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Affärsutveckling

Vill du utveckla ditt företag? Då har du nu möjligheten att gå en utbildning i affärsutveckling. Utbildningen är kostnadsfri och omfattar totalt sex tillfällen. Varje tillfälle är tre timmar långt.

Affärsutvecklingskurs

Affärsutvecklingskurs

Om utbildningen

Utbildningen bygger på en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhetsutveckling.

Som deltagare vägleds du såväl i grupp som individuellt. En viktig del i utbildningen är Lean Business affärsplaneringsplattform. Det är en metodik för affärsutveckling som bygger på modern forskning inom entreprenörskap. Ett exempel på hur utbildningsprogrammet kan se ut hittar du nedan:

  1. Introduktion: Det moderna entreprenörskapets beståndsdelar, verksamt.se.
  2. Syfte och resurser: Din motivation, dina värderingar och din vision + din kunskap, dina erfarenheter samt fysiska och ekonomiska tillgångar.
  3. Din affärsidé: Vilka behov/problem täcker/löser du, vilka har dessa behov/problem och vilken kärnkompetens gör dig bäst ämnad att täcka behoven/lösa problemen?
  4. Affärsmodell: Hur ska du gå tillväga för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem på bästa sätt?
  5. Mål och uppgifter: Vilka konkreta mål/milstolpar ska du sätta för att täcka dina kunders behov/lösa dina kunders problem och vad måste du göra för att nå dessa mål/milstolpar?
  6. Ekonomiska prognoser: Företagsekonomi, resultat- och kassaflödesprognos.

Innan utbildningens avslut får du även rådgivning i vilka stödfunktioner och nätverk som kan stötta dig i ditt fortsatta företagande. Du har även fortsatt fri tillgång till entreprenörsplattformen efter utbildningen.

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta Malin Palmberg, malin.palmberg@sandviken.se / 026-24 07 95

Anmälan: