Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Energilager till Sandviken

Ingrid Capacitys första spadtag för etableringen av ett energilager i Sandviken har tagits. Etableringen är en del av den gröna omställningen.

Ingrid Capacity inleder byggnation av energilager på åtta platser i Sverige och i Sandviken har det första spadtaget tagits där ett energilager på 20 megawatt byggs. Energilagren tar hand om elen när efterfrågan är låg och ger tillbaka den till systemet när efterfrågan är hög. Något som ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar kostnaderna för ny infrastruktur. Energilagring gör elsystemet mer flexibelt, motståndskraftigt och kostnadseffektivt och är en förutsättning för den gröna omställningen.

Vi är glada över att Ingrid Capacity väljer att investera i Sandviken. Det här ger möjligheter inför framtiden med storskalig energilagring som genom flexibilitet ger en stabilitet till elnätet när vi fasar ut det fossila bränslet, Maria Persson, Kommunalråd, Centerpartiet.

Vi välkomnar Ingrid Capacity till Sandviken. Att kunna lagra elen kommer vara en stor fördel både för nätägare och de som förbrukar elen som våra företag och privatpersoner, Jan Fagerström, Näringslivschef, Sandvikens kommun.

Ingrid Capacity tar sitt första spadtag under fredagförmiddagen.

Kajsa Nydahl från Ingrid Capacity och kommunalråden Per-Ola Grönberg (L) och Maria Persson (C) tar tillsammans med Niclas Reinikainen, vd på Sandviken Energi, första spadtaget till energilagret i Sandviken.

Ingrid Capacity tar första spadtaget