Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Företagsklimatet förbättrat i Sandvikens kommun

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en varumärkesundersökning gällande företagsklimatet i alla kommuner. Syftet med undersökningen är att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. I dag presenteras årets resultat där Sandviken fått sitt bästa betyg någonsin.

Sandvikens kommun arbetar aktivt för att stärka företagsklimatet och förbättra samverkan med företagarna i kommunen vilket syns i årets varumärkesundersökning. Sandvikens kommun har ökat från förra årets 3,2 till 3,5 (på en sexgradig skala). Det är samma nivå som sverigesnittet. I Gävleborgs län ligger snittet på 3,3.

Att företagen trivs och utvecklas är en förutsättning för att vi ska kunna få en bra samhällsutveckling. Att företagen upplever ett bättre näringslivsklimat gör oss stolta, och motiverar oss att fortsätta med vår satsning på en kommun som växer för framtiden.
Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande Sandvikens kommun.

Vi har en positiv dialog med våra företagare i Sandvikens kommun. Det är så viktigt att ha fokus på näringslivsfrågor, att lyssna in behoven och kunna ge rätt stöd och coachning. I vår kommun ska det vara smidigt att samarbeta och det ska kännas att vi älskar företagande.
Jan Fagerström, näringslivschef Sandvikens kommun.

* Svaren från undersökningen baseras på svar från cirka 200 små, medel och stora företag i kommunen.

För mer information kontakta:
Jan Fagerström, näringslivschef Sandvikens kommun Telefon: 070 – 979 04 79
E-post: jan.fagerstrom@sandviken.se

Företagsklimatundersökningen 2023