Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens företagare fortsätter ge kommunen bra betyg

Varje år genomförs en mätning av kommunens service till företag genom en Nöjd Kund Index-ranking (NKI) och Nöjd Upphandlingsindex-ranking (NUI). Sandviken fortsätter behålla en stark position.

Nu är resultatet från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) här. Sandvikens kommun hamnar på plats 32 av 198 medverkande kommuner. Det innebär ett fortsatt bra betyg.

Rankingen baseras på att företagare får bedöma hur deras kontakter med kommunen hanterats vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service.

Vi har lagt mycket kraft på att förbättra vår service till våra företagare. Det är viktigt att de känner att de har förtroende för kommunen och alltid är välkomna med sina frågor och funderingar till oss, säger Jan Fagerström, Näringslivschef Sandvikens kommun.

Ett gott resultat för Sandvikens kommunkoncerns upphandlingsarbete i en hårdnande konkurrens med andra kommuner. Resultatet ger oss en utgångspunkt för att vidareutveckla våra offentliga affärer tillsammans med Sandviken Energi och Sandvikenhus, säger Helena Wallbom, Inköpschef, Sandvikens kommun.

För mer information kontakta:

Jan Fagerström, Näringslivschef, Sandvikens kommun
Telefon: 070-979 04 79
E-post: jan.fagerstrom@sandviken.se

Helena Wallbom, Inköpschef, Sandvikens kommun
Telefon: 070-343 64 89
E-post: helena.wallbom@sandviken.se

Läs mer om resultatet. Länk till annan webbplats.

*NKI (Nöjd Kund Index) är en nationell kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Undersökningen kartlägger hur kommuner utvecklar sin service till företagare.

Två människor skakar hand.