Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sandvikens kommun ligger fortfarande högt på NKI-rankingen

Sandviken ligger fortsatt högt på Nöjd Kund Index med 78 i NKI. Även om Sandviken tappat något från förra året så fortsätter den positiva utvecklingsresan bland Sveriges kommuner i service till företagare.

Den nationella kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR visar att kommunen fortsätter stå stark i sitt Nöjd Kund Index, NKI, nu på plats 47 av 189 möjliga.

Företagare har fått ge omdömen om hur deras ärenden hanterats vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service.

Vår service till våra företag, är en viktig del för att bidra till ett positivt företagsklimat och tillväxt. Sandviken är i en spännande tillväxt och då är det viktigt med en god service till våra företag. Vi har ett bra resultat i årets mätning men ser dock ett lägre resultat än fjolårets. Detta kommer vi nu att undersöka orsakerna till, för att vi ska förbättra oss i framtiden. Trots det lägre resultatet så står Sandviken jämförelsevis starkt nationellt med plats 47 av 189 möjliga. Det visar att vi har en väl fungerande myndighetsutövning. Det är en grundpelare i vår service till att stödja våra lokala företag”, Pär Jerfström kommundirektör, Sandvikens kommun.

”På miljösidan så ser det bra ut i våra tre samverkanskommuner; Sandviken, Ockelbo och Hofors. Generellt så utgår vi från en ganska så hög nivå av nöjdhet inom alla undersökta områden. Det är höga siffror när man ligger på 75–80 och däröver, så 77 (medelvärdet för Sandviken, Ockelbo och Hofors) är ett jättefint aggregerat resultat för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).

De här mätningarna och svaren är väldigt värdefulla för oss eftersom vi utvärderar resultaten och därefter ytterligare förbättrar och utvecklar verksamheten. Det har vi gjort sedan 2016 när VGS startade. Vi arbetar ständigt med att vara tillgängliga och vi vill att företagarna ska känna att det är lätt att göra rätt. Vi gör vad vi kan för att ge god service och förklara på ett så tydligt sätt som möjligt vad det är som gäller enligt de olika lagstiftningarna. Vi vill möjliggöra för aktörer att förverkliga sina drömmar så långt det går. Vi har en fin samverkan inom kommunerna för att kunna erbjuda en så bra service som möjligt till alla våra fantastiska företagare”, Yvonne Andersson, samhällsbyggnadschef Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

”Man kan konstatera att vi gått upp i ranking de senaste två åren på miljösidan. Jag är övertygad om att detta är en effekt av det långsiktiga arbete vi gjort, med att skapa en tydlighet, hur företagen kan få hjälp och stöd av oss men också vad som förväntas av företagen och av oss. En stor del av vårt arbete är att möta företagen och hjälpa dem göra de förbättringar som behöver göras för att uppfylla lagkraven. Jag tror att företagen uppfattar oss som tydliga och lätta att ha och göra med och där vårt fokus är att samverka tillsammans.

På livsmedelssidan har vi en del nationella förändringar som till exempel att vi skriver fler förelägganden idag. Det är ett sätt att rättssäkra processen genom att vi har en bra uppföljning på ärendet och kan ha koll på när det blivit uppfyllt. En annan positiv nyhet är att vi numera på livsmedelssidan har förändrat debiteringsformerna och använder oss av efterhandsdebitering. Det innebär att vi nu utför tjänsten först och debiterar företagen först efter vår kontroll. Vår serviceroll innebär att vi vill ha en god dialog med företagarna, där de kan ställa frågor och vi kan vara tydliga med vad lagen tillåter och vad den inte tillåter. Detta för att de lättare ska kunna följa lagstiftningen och de krav som ställs”, Anna Bredberg, Miljö- och hållbarhetschef Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).

Träd på vintern