Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Tillväxt på agendan när kommunen ordnar företagsdag

Den 28 september var det dags för en företagsdag där kommunstyrelsen och tjänstepersoner besökte 45 företag.

Kommunstyrelsen och tjänstepersoner besökte företag i kommunen för att lyssna in vad företagarna behöver från kommunen och hur de kan ha en viktig roll i kommunens tillväxtresa.

Företag är en viktig del av ett samhälles utveckling. Det är företagen som skapar många jobbtillfällen och tillhandahåller en bredd av service och tjänster.

Sandvikens kommun har de senaste åren satsat mycket på att förenkla för företagen i kontakten med kommunen. Det ska vara enkelt och smidigt att exempelvis ansöka om bygglov, olika tillstånd, hitta nya lokaler eller köpa mark. En viktig satsning för kommunen som börjar ge effekt.

Kommunen gör många företagsbesök under ett år, och den här dagen utökades besöken med möjlighet för kommunstyrelsen och fler tjänstepersoner att vara med.


Jag ser verkligen fram emot den här dagen, att få träffa flera företagare och få höra mer om deras verksamheter och hur de uppfattar oss på kommunen. Det är genom bra relationer som vi kan få till det samspel som vi behöver ha mellan kommun och företagarna, säger Pär Jerfström, kommundirektör Sandvikens kommun.


Det är viktigt att företagen känner att de kan vara med och påverka framtiden för kommunen och att de känner till de beslut som tas i kommunfullmäktige. Därav är årets tema tillväxt, ett av fyra strategiska områden för kommunen. Kommunens ambition är att växa till 50 000 invånare och företagarna har en given roll i den tillväxten.


Att växa är viktigt. Det gör att vi säkrar välfärden för kommande generationer. Att skapa fler arbetstillfällen är avgörande för att den yngre generationen ska bo kvar och för att locka fler att flytta hit. Här har vi enorma möjligheter i vår kommun med våra stora markområden som är attraktiva för både stora företag som Microsoft och mindre företag som växer. Att företagande är viktigt är vi eniga om politiskt vilket gör att vi kan fatta snabba och framtidsinriktade beslut, säger Peter Kärnström, kommunstyrelsens ordförande, Sandvikens kommun.


Hur företagarna påverkas och hur kan de bidra i den utvecklingen - det och mycket annat ska samtalen handla om under denna dag. En dag som inleds med den populära Morgonsoffan* på Sandbacka park.

Är du företagare och vill ha besök så kan du höra av dig till: Malin Palmberg, näringslivsutvecklare Sandvikens kommun, malin.palmberg@sandviken.se

 

*Morgonsoffan är en arena som stärker företag och företagsamma personer i Sandvikens kommun. Träffarna anordnas en gång i månaden och är väldigt uppskattade.

Elbil