Upphandlingar

Sandvikens kommun använder Kommers Annons för att publicera upphandlingar.

Vill du se upphandlingar från ett kommunalt bolag kan du välja bolagets namn i listningen av aktuella upphandlingar i Kommers.

För att ta del av direktupphandlingar som görs av Sandvikens kommun, går du till sidan "Direktupphandling" för att registrera dig.

Direktupphandlingar kan även göras via Kommers, varför vi rekommenderar företag att kontrollera eller prenumerera på aviseringar från Kommers. När vi annonserar en upphandling inom ett visst område får ni en avisering från Kommers.

Att hämta upphandlingsdokument

Sandvikens kommun annonserar sina upphandlingar genom Kommers Annons. Upphandlingar kan även hittas hos Mercell Opic tillsammans med andra upphandlingar som görs i Sverige och Europa.

Klicka på rutan "Se aktuella upphandlingar" ovan, så kommer du tilll Kommers Annons. Där kan du registrera dig kostnadsfritt för att ta del av upphandlingsdokument och information.

För att säkerställa vår upphandlingsprocess och att informationen som läggs ut delges samtliga anbudsintressenter vid ett och samma tillfälle, (likabehandling), och inom rätt tidpunkt, så är det av yttersta vikt att anbudsgivare registrerar sig via länken i vår annons. Registrera gärna en mailadress som bevakas, exempelvis info@xxxxxxx.xx.

Frågor om upphandlingen ska ställas skriftligt via Kommers.

Svar och andra uppgifter om upphandlingen under anbudstiden, delges registrerade anbudsgivare via Kommers.

Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit.

Mer information om att lämna anbud

Planerade upphandlingar

Här visas de planerade upphandlingarna för innevarande år. Kommunens verksamhet gör att inte alla upphandlingar alltid går att förutse, de upphandlingar som redovisas här är de som är kända för tillfället.

Status kommande innebär att arbetet inte är påbörjat ännu och status pågår innebär att upphandlingsarbetet är påbörjat och att upphandlingen möjligen är annonserad i Kommers (se ovan).

Upphandlingar, ett urval för 2021

Status

Drift/support e-tjänsteplattform

pågår

HVB-hem för barn och unga

pågår

Digitala läkemedelsskåp

pågår

Byggmaterial Hofors Ockelbo

pågår

Rättsdatabas

pågår

Köksutrustning (husgeråd)

kommande

IT resurs- och uppdragskonsulter DIS

kommande

Tekniska konsulter DIS

pågår

Kommunförsäkring

kommande

Revisionstjänster

kommande

Besiktning av lekplatser

pågår

Snöskottning tak Göransson Arena

kommande

Fakturakontroll

kommandeTvätteritjänster Göransson Arena

kommande

Styr- och reglerteknik

kommande

Tilläggsisolering

kommande

Duktak/papptak

kommandeKylservice

kommande

Avyttring fordon

kommande

Inkassotjänster

kommande

Konfektyr

kommande

Skyltar interiört och exteriört

kommande

Stödköp av livsmedel

kommande

Profilkläder

kommande

Produktion och distribution av pappersfakturor

kommandeI denna sammanställning redovisas inte oplanerade upphandlingar eller Direktupphandlingar.